Lokal miljøforvaltning i Norge. Fra MIK-reform til Lokal Agenda 21

Prosjekt

Prosjektnr

2148

Tidsrom

31.05.1997 - 30.09.1997

Prosjektleiar

Oppdragsgjevar

Rapportere resultater fra en nasjonal spørreundersøkelse til samtlige norske kommuner om status i det kommunale miljøvernarbeidet og arbeidet med oppfølging av anbefalingene fra Agenda 21 om å lage en Lokal Agenda 21. Arbeidet skal munne ut i en hovedrapport og en popularisert formidlingsrapport for Kommunenes Sentralforbund.