Klimatilpassing i naturforvaltninga

Prosjekt

Prosjektnr

6429

Tidsrom

01.09.2016 - 07.11.2016

Prosjektleiar

Oppdragsgjevar

Oppdraget går ut på å skrive ein rapport som samanfattar interne diskusjonar om behovet for klimatilpassing i naturforvaltninga.

Drøftingane gjekk føre seg på Miljødirektoratet sitt seminar om klimatilpassing i naturforvaltninga 7.-8.september 2016, som omfatta ein workshop med diskusjon i tematiske grupper. I ettertid skal innhaldet i gruppediskusjonane samanfattast i ein rapport.