Klimaplan for Sogn og Fjordane fylkeskommune

Prosjekt

Prosjektnr

6112

Tidsrom

31.12.2007 - 30.12.2008

Prosjektleiar

Prosjektdeltakarar

Vestlandsforsking skal yte fagleg hjelp og vere formidlar av aktuell kunnskap inn mot arbeidet med ein fylkesdelplan for klima og miljø som er under utarbeiding i regi av fylkeskommunen.  Aktuelle område er både klimautslepp og klimasårbarheit. Oppdraget startar 01.12.2007 og varer heile planperioden som er rekna å vere sluttførd i oktober 2008.

Nøkkelord