Klimaendring, lokal tilpasning og fleirnivåstyring (CIRCLE)

Prosjekt

Prosjektnr

6147

Tidsrom

31.08.2008 - 30.12.2009

Prosjektleiar

Prosjektdeltakarar

Oppdragsgjevar

Formålet med prosjektet er å etablere eit nordisk forskarnetterk på lokal klimapolitikk sett i lys av fleirnivåstyring og berekraftig utvikling. Det skal gjennomførast fleire arbeidsseminar med forskarar og praktikarar og det skal utviklast ein søknad til eit fullskala komparativt prosjekt.

Program og foredrag frå seminar i Fjærland

Program og foredrag frå seminar i Stockholm

Nøkkelord