Føre var og bioteknologi

Prosjekt

Prosjektnr

2219

Tidsrom

30.09.2002 - 30.12.2005

Prosjektleiar

Prosjektdeltakarar

Oppdragsgjevar

Arbeide med å operasjonalisere føre-var-prinsippet innenfor områdene rekombinante fiskevaksiner og grunnleggende bioteknologi i transgene planter. Å utvikle nye former for "governance" med grunnlag i føre-var-prinsippet.