Fjellregio

Prosjekt

Prosjektnr

2226

Tidsrom

30.11.2002 - 28.02.2003

Prosjektleiar

Prosjektdeltakarar

Oppdragsgjevar

Ei evaluering av norsk fjellpolitikkj og ei kartlegging av ulike økonomiske og sosiale tilhøve i norske fjellregionar.