Dokumentasjon av IT-forum som overbyggande samarbeidsstruktur

Prosjekt

Prosjektnr

6460

Tidsrom

05.04.2017 - 31.12.2017

Prosjektleiar

Prosjektdeltakarar

Oppdragsgjevar

Dette er eit prosjekt der vi ynskjer å dokumentere aktivitet som har skjedd gjennom IT-forum Sogn og Fjordane for å lære meir om korleis dette nettverket fungerer som eit samarbeidsorgan på tvers av sektorar og einingar i fylket.