Boligen som grunnlag for bærekraftig forbruk

Prosjekt

Prosjektnr

2149

Tidsrom

31.07.1997 - 31.07.2000

Prosjektleiar

Prosjektdeltakarar

Oppdragsgjevar

Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om korleis ulike boligtypar sin plassering og lokalisering påverkar forbruksvolum, forbruksmønster og forholdet mellom forbruk og miljø.

Nøkkelord