Prosjekt

 1. Energieffektiv byturisme

  Prosjektleiar: Carlo Aall

  Startdato: 01.03.3016 | Sluttdato: 31.12.2018

 2. Smartare rapportering - Innovasjon gjennom nye modellar for rapportering mellom kommune og stat

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 01.09.2015 | Sluttdato: 15.09.2017

 3. Oppstart av næringsretta IT-utdanning

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 11.01.2017 | Sluttdato: 31.12.2018

 4. Førebygging av toksiske effektar av klimaendringar på Vestlandet

  Prosjektleiar: Torunn Gauteplass Hønsi

  Startdato: 21.09.2016 | Sluttdato: 31.08.2017

 5. En studie av forhold til dataspill blant minoritetsungdom i Norge

  Prosjektleiar: Carol Azungi Dralega

  Startdato: 01.01.2017 | Sluttdato: 31.12.2017

 6. Berekraftig cruise – kunnskap om og optimalisering av sosiale, miljømessige og økonomiske effektar av cruiseturisme

  Prosjektleiar: Stefan Gössling

  Startdato: 01.12.2016 | Sluttdato: 01.12.2018

 7. Fritidsboligar som vekstimpuls i fjellområda

  Prosjektleiar: Torkjel Kristiansen Solbraa

  Startdato: 20.06.2016 | Sluttdato: 01.07.2018

 8. Nytt forvaltningssystem for fleirbruk i utmark

  Prosjektleiar: Eivind Brendehaug

  Startdato: 01.04.2016 | Sluttdato: 31.03.2019

 9. Virkningen av økt granplanting i skog på Vestlandet

  Prosjektleiar: Carlo Aall

  Startdato: 01.03.2016 | Sluttdato: 31.12.2018

 10. Samhandling for grønt skifte

  Prosjektleiar: Carlo Aall

  Startdato: 01.03.2016 | Sluttdato: 31.12.2018

 11. Adapting Coastal Zone Management to Ocean Acidification - ACIDCOAST

  Prosjektleiar: Halvor Dannevig

  Startdato: 01.01.2016 | Sluttdato: 31.12.2018

 12. Næringsretta IT-utdanning i Sogn og Fjordane

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 01.12.2015 | Sluttdato: 31.12.2017

 13. Verdiskaping av laksefiske i Lærdal 2015-2017

  Prosjektleiar: Carlo Aall

  Startdato: 01.12.2015 | Sluttdato: 30.12.2017

 14. Husholdningers villighet til å redusere utslipp av klimagasser

  Prosjektleiar: Carlo Aall

  Startdato: 01.01.2015 | Sluttdato: 30.12.2017

 15. Strategisk forskingsprogram for innovasjon og verdiskaping i reiselivet

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 01.07.2014 | Sluttdato: 31.05.2019

 16. Emergency Management in Social Media Generation

  Prosjektleiar: Rajendra Akerkar

  Startdato: 01.04.2014 | Sluttdato: 31.03.2017

 17. Et forskningsbasert kvalitetssystem for utendørs opplevelsesturisme i Norge

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 01.01.2014 | Sluttdato: 31.12.2017

 18. Drivere bak og rebound effekter knyttet til stasjonær og mobil energibruk

  Prosjektleiar: Carlo Aall

  Startdato: 31.12.2013 | Sluttdato: 30.12.2018

 19. Elastisitet i turistmarknaden - Auka verdiskaping i norsk reiseliv

  Prosjektleiar: Stefan Gössling

  Startdato: 01.05.2013 | Sluttdato: 01.07.2017