Prosjekt

 1. Energieffektiv byturisme

  Prosjektleiar: Carlo Aall

  Startdato: 01.03.3016 | Sluttdato: 31.12.2018

 2. Smartare rapportering - Innovasjon gjennom nye modellar for rapportering mellom kommune og stat

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 01.09.2015 | Sluttdato: 15.09.2017

 3. Oppstart av næringsretta IT-utdanning

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 11.01.2017 | Sluttdato: 31.12.2018

 4. Dokumentasjon av IT-forum som overbyggande samarbeidsstruktur

  Prosjektleiar: Øyvind Heimset Larsen

  Startdato: 05.04.2017 | Sluttdato: 31.12.2017

 5. Førebygging av toksiske effektar av klimaendringar på Vestlandet

  Prosjektleiar: Torunn Gauteplass Hønsi

  Startdato: 21.09.2016 | Sluttdato: 31.08.2017

 6. Transnasjonalt partnerskap for fremragende forskning og utdanning i stordata og beredskapsledelse

  Prosjektleiar: Rajendra Akerkar

  Startdato: 01.04.2017 | Sluttdato: 30.03.2020

 7. Beyond the Gender Paradox: Women's careers in tehnology-driven research and innovation in and outside of academe

  Prosjektleiar: Hilde G. Corneliussen

  Startdato: 01.03.2017 | Sluttdato: 28.02.2022

 8. Utredning om bærekraftig turisme for Stavanger kommune

  Prosjektleiar: Carlo Aall

  Startdato: 28.02.2017 | Sluttdato: 31.05.2017

 9. Metodisk avklaring om utnytting av lokale kilder for proteinfôr til husdyr og fiskeoppdrett i en sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

  Prosjektleiar: Otto Andersen

  Startdato: 24.01.2017 | Sluttdato: 23.10.2017

 10. Destinasjonsutvikling basert på brukaroppleving - Pilot for saumlause vandreopplevingar

  Prosjektleiar: Torkjel Kristiansen Solbraa

  Startdato: 15.01.2017 | Sluttdato: 28.02.2018

 11. EU-nettverk for Sogn og Fjordane

  Prosjektleiar: Zuzana Nordeng

  Startdato: 01.01.2017 | Sluttdato: 31.12.2019

 12. En studie av forhold til dataspill blant minoritetsungdom i Norge

  Prosjektleiar: Carol Azungi Dralega

  Startdato: 01.01.2017 | Sluttdato: 31.12.2017

 13. Berekraftig cruise – kunnskap om og optimalisering av sosiale, miljømessige og økonomiske effektar av cruiseturisme

  Prosjektleiar: Stefan Gössling

  Startdato: 01.12.2016 | Sluttdato: 01.12.2018

 14. Fritidsboligar som vekstimpuls i fjellområda

  Prosjektleiar: Torkjel Kristiansen Solbraa

  Startdato: 20.06.2016 | Sluttdato: 01.07.2018

 15. Nytt forvaltningssystem for fleirbruk i utmark

  Prosjektleiar: Eivind Brendehaug

  Startdato: 01.04.2016 | Sluttdato: 31.03.2019

 16. Virkningen av økt granplanting i skog på Vestlandet

  Prosjektleiar: Carlo Aall

  Startdato: 01.03.2016 | Sluttdato: 31.12.2018

 17. Samhandling for grønt skifte

  Prosjektleiar: Carlo Aall

  Startdato: 01.03.2016 | Sluttdato: 31.12.2018

 18. Adapting Coastal Zone Management to Ocean Acidification - ACIDCOAST

  Prosjektleiar: Halvor Dannevig

  Startdato: 01.01.2016 | Sluttdato: 31.12.2018

 19. Næringsretta IT-utdanning i Sogn og Fjordane

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 01.12.2015 | Sluttdato: 31.12.2017

 20. Verdiskaping av laksefiske i Lærdal 2015-2017

  Prosjektleiar: Carlo Aall

  Startdato: 01.12.2015 | Sluttdato: 30.12.2017

 21. Husholdningers villighet til å redusere utslipp av klimagasser

  Prosjektleiar: Carlo Aall

  Startdato: 01.01.2015 | Sluttdato: 30.12.2017

 22. Strategisk forskingsprogram for innovasjon og verdiskaping i reiselivet

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 01.07.2014 | Sluttdato: 31.05.2019

 23. Et forskningsbasert kvalitetssystem for utendørs opplevelsesturisme i Norge

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 01.01.2014 | Sluttdato: 31.12.2017

 24. Drivere bak og rebound effekter knyttet til stasjonær og mobil energibruk

  Prosjektleiar: Carlo Aall

  Startdato: 31.12.2013 | Sluttdato: 30.12.2018

 25. Elastisitet i turistmarknaden - Auka verdiskaping i norsk reiseliv

  Prosjektleiar: Stefan Gössling

  Startdato: 01.05.2013 | Sluttdato: 01.07.2017