Marit Haugan
Hove
tilsett
Stillingstittel:
Forskar
Akademisk tittel:
M.Sc.
Telefon:

Marit er sivilingeniør med MSc i produktutvikling frå Noregs teknisk- naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim. Ho har gjennom studiane arbeidd med fleire ulike prosjekt med fokus på helse, idrett og velferd.

Ved Vestlandsforsking arbeider Marit med velferdsteknologi. Ho er mellom anna involvert i eit prosjekt der alle kommunane i Sogn og Fjordane deltek samt eit internasjonalt forskingsprosjekt om innovasjon i offentleg sektor.