• Forskingsdagane
  ""

  I år kan du møte oss på Forskingstorget, lese kronikkar om tema vi forskar på og bestille eit gratis foredrag frå fire forskarar.

 • Aktuelt
  Breibandutbygging

  Statlege millionar løyser ut til saman omlag 60 millionar til breiband, og minst 1900 nye husstandar i Sogn og Fjordane får no breiband med god hastigheit.

 • Forskingsdagane
  ""

  Kva med eit gratis foredrag i lunsjen eller på ei personalsamling? Under Forskingsdagane 20. september til 1. oktober låner Vestlandsforsking ut forskarar.

 • Aktuelt
  ""

  I løpet av sommaren har Vestlandsforsking hatt suksess med to nye forskingsprosjekt i EU sitt store forskingsprogram Horisont 2020.

 • Konferanse
  Ida Marie Gildestad

  Sommarens flaumar både i Utvik, USA og Asia, gav dei 150 deltakarane på Klimaomstilling 2017 kjensla av å vere på ein høgaktuell konferanse.

 • Aktuelt
  ""

  Boka Innovasjonsøkosystem gir læring om korleis eit distriktsområde kan utnytte ressursar og mulegheiter til å skape verdiar som gir grunnlag for å bu og arbeide der. Vestlandsforsking bidreg i seks kapittel i boka.