Halvor Dannevig

Stillingstittel

Forskar

Akademisk tittel

ph.d.

Telefon

976 76 397

Tilsett

17.08.2011

Vedlagt CV

Arbeidsfelt

  • Tilpasning til klimaendringer
  • Lokal miljø- og klimapolitikk
  • Naturbasert reiseliv

Profil

Halvor er master i samfunnsgeografi fra Universitetet i Bergen. I masteroppgaven studerte han hvordan bønder i Himalayafjellene i Nepal tilpasset vannforvaltningen til krympende breer og ny teknologi.

Halvor har jobbet som forsker på CICERO Senter for klimaforskning i Oslo fra 2008 til 2011. Her jobbet han med temaer som sårbarhet og tilpasning til klimaendringer i arktiske lokalsamfunn. I nordområdene har han særlig fokusert på sårbarhet og tilpasning til endringer i primærnæringene, og har sett på hvordan kystfiskere og bønder i Lofoten berøres av endringer i klima, og hvordan deres evne til tilpasning formes av endringsprosesser i samfunnet og næringen.  Han har også forsket på tilpasning til klimaendringer i norske kommuner.

 


Publikasjonar