Informasjonstruktur og -arkitektur

Informasjonsstruktur og informasjonsarkitektur handlar om å gruppera og systematisera informasjon. Det er eit forsøk på å skilja "snørr og barter", for å seia det veldig enkelt.

Vi arbeider med dette feltet ut frå prinsipp og definisjonar utarbeida av mellom andre Louis Rosenfeld og Peter Morville. Dei definerer informasjonsarkitektur slik (i Rosenfeld & Morville: "Information Architecture for the World Wide Web"):

  • kombinasjonen av organiserings-, kategoriserings- ("labeling") og navigeringsmåtar i eit informasjonssystem
  • strukturering av eit informasjonsrom for å støtta oppgåveutføring og intuitiv tilgang til informasjonen
  • fagfeltet for strukturering og klassifisering av nettstader og intranett for å hjelpa brukarar å finna og handtera informasjon

 

 


Kontaktpersonar

Svein Ølnes

Forskar og gruppeleiar IT

917 39 918

svein.olnes@vestforsk.no

Publikasjonar

Prosjekt