Brukargrensesnitt

Alt forskingsarbeidet vårt er nært knytt til brukarar og brukarbehov. Brukargrensesnitt er difor ein viktig del av it-forskinga. Vi abeider med dette feltet innafor HCI-tradisjonen (Human Computer Interface). "Usability" er eit viktig stikkord og metodane våre omfattar mellom anna brukartesting og ekspert-evalueringar.


Kontaktpersonar

Svein Ølnes

Forskar og gruppeleiar IT

917 39 918

svein.olnes@vestforsk.no