Miljø- og bærekraftindikatorer. En internasjonal kunnskapsoversikt som grunnlag for utvikling av en retningsanalysemodell

Rapport

Publiseringsdato

15.11.1993

Pubid

97-13

Forfattarar