Prosjekt

Forskingsområde: Brukarvennlege IT-system

 1. Evaluering av offentlege digitale tenester

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 22.08.2014 | Sluttdato: 31.12.2014

 2. Digitaliseringsarbeid i mindre kommunar

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 01.01.2014 | Sluttdato: 09.04.2014

 3. Digital strategi for kommunane i Sogn og Fjordane

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 14.08.2013 | Sluttdato: 31.12.2013

 4. Integreringsarbeid gjennom digital kommunikasjon og tenester i Stryn kommune

  Prosjektleiar: Carol Azungi Dralega

  Startdato: 15.03.2013 | Sluttdato: 30.09.2014

 5. Digital reiselivshistorisk formidling

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 01.03.2013 | Sluttdato: 30.09.2013

 6. Semantisk teknologi og tenesteutvikling for arkiv

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 01.03.2013 | Sluttdato: 30.09.2013

 7. Rekrutteringsmulegheiter i India

  Startdato: 01.12.2012 | Sluttdato: 31.12.2012

 8. Automatisk gradering av vandringsruter (Autograd)

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 15.10.2012 | Sluttdato: 28.02.2013

 9. Eit smartare næringsliv

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 14.08.2012 | Sluttdato: 31.12.2014

 10. Semantisk markup for Fjordnett

  Prosjektleiar: Rajendra Akerkar

  Startdato: 19.09.2011 | Sluttdato: 04.11.2011

 11. Evaluering av felles helpdesk for nordfjordkommunane

  Prosjektleiar: Geir Liavåg Strand

  Startdato: 15.09.2011 | Sluttdato: 31.10.2011

 12. Opne kommunedata

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 01.08.2011 | Sluttdato: 31.05.2012

 13. Travelistics – kartlegge, pilot-teste og planlegge system for styringsinformasjon for reiselivet

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 01.07.2011 | Sluttdato: 31.01.2013

 14. Semantisk samhandling i kulturformidlinga

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 01.04.2011 | Sluttdato: 31.12.2011

 15. Turistguide for den nordlege periferien (TG4NP)

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 01.01.2011 | Sluttdato: 29.09.2013

 16. Seminar-rekkje om semantiske teknologiar

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 31.10.2010 | Sluttdato: 29.06.2011

 17. Kvalitetsevaluering av offentlege vevtenester 2010

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.08.2010 | Sluttdato: 30.12.2010

 18. Internasjonal konferanse om Web-intelligens, web mining og semantikk

  Prosjektleiar: Rajendra Akerkar

  Startdato: 14.05.2010 | Sluttdato: 29.06.2011

 19. Minoritetsungdom og deltaking i produksjon og forbruk av sosiale medium

  Prosjektleiar: Carol Azungi Dralega

  Startdato: 01.02.2010 | Sluttdato: 31.12.2010

 20. Kunnskap kryssar grenser - forprosjekt

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 30.11.2009 | Sluttdato: 31.08.2010

 21. Beste praksis for bruk av Los i kommuneportalar

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.08.2009 | Sluttdato: 29.12.2009

 22. Semantisk Sognefjord.no

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.07.2009 | Sluttdato: 31.03.2012

 23. Kvalitetssikring for Sognekommunane

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 30.06.2009 | Sluttdato: 30.12.2009

 24. Kvalitetsevaluering av offentlege vevtenester 2008

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 27.08.2008 | Sluttdato: 30.12.2008

 25. Miside-løftet - frå nettavis til nettbank

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 03.08.2008 | Sluttdato: 30.12.2008

 26. Forprosjekt: CRM-system som IT-nav for SIL fotball

  Prosjektleiar: Ingjerd Skogseid

  Startdato: 31.07.2008 | Sluttdato: 30.10.2008

 27. Semi-semantiske modellar for tverrsektorielle portalar -SeSam 4

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.03.2008 | Sluttdato: 30.03.2011

 28. Prøvefylke for Klimatilpasning Norge

  Prosjektleiar: Idun A. Husabø

  Startdato: 31.03.2008 | Sluttdato: 14.06.2008

 29. Utarbeiding av strategi for vidareutvikling av Miside og www.norge.no

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 05.02.2008 | Sluttdato: 09.03.2008

 30. METAdata and MObile Superdistribution Extension System - MetaMoses

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 31.12.2007 | Sluttdato: 30.12.2009

 31. Utviklingsavtale - Digital kompetanse

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.12.2007 | Sluttdato: 30.12.2010

 32. Prosjektleiing for Los

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 30.09.2007 | Sluttdato: 30.12.2007

 33. Ressursnettverk for e-forvaltning

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.05.2007 | Sluttdato: 30.05.2008

 34. Rådgjeving til Førde kommune om ny arkitektur for internettportal

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.12.2006 | Sluttdato: 30.06.2007

 35. Sparebanken Sogn og Fjordane workshop

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.08.2006 | Sluttdato: 30.12.2006

 36. Rådgjeving for etablering av ny informasjonsstruktur for offentlege elektroniske tenester

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 28.02.2006 | Sluttdato: 29.06.2006

 37. Vevteneste - "Grøn omsorg"

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 31.12.2005 | Sluttdato: 29.04.2006

 38. Rådgjeving til Sunnfjord-kommunar om kjøp av sak/arkiv- og portalsystem

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.12.2005 | Sluttdato: 29.06.2006

 39. Betre presentasjon av reiselivsverksemder på Internett

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 31.12.2005 | Sluttdato: 29.04.2006

 40. Høykom-seminar om emnekart og ny teneste-struktur

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 30.11.2005 | Sluttdato: 08.03.2006

 41. Undersøking om tilgjengelegheit i statleg sektor

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 30.11.2005 | Sluttdato: 14.01.2006

 42. Emnekart og eServicetorg Numedal

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 30.06.2005 | Sluttdato: 30.08.2006

 43. Nye LivsIT

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 09.03.2005 | Sluttdato: 14.08.2005

 44. Integrerte kommunale tenesteportalar

  Prosjektleiar: Geir Liavåg Strand

  Startdato: 31.12.2004 | Sluttdato: 30.12.2005

 45. Classifications, Taxonomies and Semantic

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 31.10.2004 | Sluttdato: 30.12.2004

 46. Oppsummering av status for standardisering av BIT reiseliv

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.05.2004 | Sluttdato: 14.08.2004

 47. Rådgjeving for etablering av demo for Miside

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.05.2004 | Sluttdato: 14.08.2004

 48. KNOT

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 30.04.2004 | Sluttdato: 30.04.2007

 49. Sognefjord.no - presentasjon av reisemålet Sognefjorden på nettet

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 31.12.2003 | Sluttdato: 30.12.2005

 50. Nye norge.no

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 09.12.2003 | Sluttdato: 30.03.2004

 51. Evaluering av Nynorsk Pluss

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 27.11.2003 | Sluttdato: 31.07.2004

 52. Sognefjordportalen

  Prosjektleiar: Oluf Haugen

  Startdato: 14.11.2003 | Sluttdato: 30.12.2004

 53. Kvalitetsindikatorar for reiselivs-vevtenester

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 14.11.2003 | Sluttdato: 29.01.2004

 54. Tilrettelegging av data i kommunal organisasjonsdatabase

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.05.2003 | Sluttdato: 29.09.2003

 55. Bruk av søkemotor for kategorisering av offentleg informasjon basert på LivsIT

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.03.2003 | Sluttdato: 19.06.2003

 56. Hotellgruppa i Sogn på Internett

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 31.12.2002 | Sluttdato: 31.05.2004

 57. Trivsel.net

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 31.12.2002 | Sluttdato: 30.12.2004

 58. GeoShare

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 30.11.2002 | Sluttdato: 31.10.2005

 59. Nasjonalt standardiseringsprosjekt om utvekslingsformat over Internett. Begrepsavklaring og kunnskapsoversikt

  Prosjektleiar: Ingjerd Skogseid

  Startdato: 21.10.2002 | Sluttdato: 30.11.2002

 60. Best på nett

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 14.10.2002 | Sluttdato: 27.02.2003

 61. Evaluering av LivsIT

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 14.10.2002 | Sluttdato: 27.02.2003

 62. DILLA - evaluering

  Prosjektleiar: Geir Liavåg Strand

  Startdato: 30.09.2002 | Sluttdato: 27.02.2003

 63. E-handel og IKT-basert samarbeid.

  Prosjektleiar: Ingjerd Skogseid

  Startdato: 31.12.2001 | Sluttdato: 30.12.2007

 64. emigration.no

  Prosjektleiar: Oluf Haugen

  Startdato: 30.11.2001 | Sluttdato: 14.03.2002

 65. Treningsrettleiing over internett

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 14.11.2001 | Sluttdato: 30.12.2001

 66. Kvalitetssikring av vev-rettleiar

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 30.09.2001 | Sluttdato: 14.10.2001

 67. Metadata for kreative industriar

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 14.08.2001 | Sluttdato: 30.12.2002

 68. Nye HAGIS - førebuing til vidare drift av HAGIS i Kunnskapsparken

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 30.06.2001 | Sluttdato: 31.10.2001

 69. Gode tenester på internett

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.01.2001 | Sluttdato: 15.11.2006

 70. North Sea Geoweb

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 31.12.2000 | Sluttdato: 30.12.2001

 71. Evaluering av fjernundervist veiledningsstudium

  Prosjektleiar: Astrid Øydvin

  Startdato: 31.08.2000 | Sluttdato: 14.12.2000

 72. Odin Mobile

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 31.03.2000 | Sluttdato: 29.09.2002

 73. Etablering og utprøving av informasjonsteneste til støtte for internasjonaliseringsarbeid

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 31.12.1999 | Sluttdato: 30.12.2000

 74. Utvikling av verktøy og metodar til støtte for internasjonaliseringsarbeid i Sogn og Fjordane

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 31.05.1999 | Sluttdato: 14.09.1999

 75. TITAN - Tactical integration of telematics Applications Access Intelligent Network

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 31.12.1997 | Sluttdato: 29.06.2000

 76. Adviser II - Added Value Information Services on European Research Results

  Prosjektleiar: Ingjerd Skogseid

  Startdato: 31.12.1997 | Sluttdato: 30.12.1999

Start Launch me!