Prosjekt

Forskingsområde: Brukarvennlege IT-system

 1. Digitaliseringsarbeid i mindre kommunar

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 01.01.2014 | Sluttdato: 09.04.2014

 2. Digital strategi for kommunane i Sogn og Fjordane

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 14.08.2013 | Sluttdato: 31.12.2013

 3. Integreringsarbeid gjennom digital kommunikasjon og tenester i Stryn kommune

  Prosjektleiar: Carol Azungi Dralega

  Startdato: 15.03.2013 | Sluttdato: 30.09.2014

 4. Digital reiselivshistorisk formidling

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 01.03.2013 | Sluttdato: 30.09.2013

 5. Semantisk teknologi og tenesteutvikling for arkiv

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 01.03.2013 | Sluttdato: 30.09.2013

 6. Automatisk gradering av vandringsruter (Autograd)

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 15.10.2012 | Sluttdato: 28.02.2013

 7. Eit smartare næringsliv

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 14.08.2012 | Sluttdato: 31.12.2013

 8. Semantisk markup for Fjordnett

  Prosjektleiar: Rajendra Akerkar

  Startdato: 19.09.2011 | Sluttdato: 04.11.2011

 9. Evaluering av felles helpdesk for nordfjordkommunane

  Prosjektleiar: Geir Liavåg Strand

  Startdato: 15.09.2011 | Sluttdato: 31.10.2011

 10. Opne kommunedata

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 01.08.2011 | Sluttdato: 31.05.2012

 11. Travelistics – kartlegge, pilot-teste og planlegge system for styringsinformasjon for reiselivet

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 01.07.2011 | Sluttdato: 31.01.2013

 12. Semantisk samhandling i kulturformidlinga

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 01.04.2011 | Sluttdato: 31.12.2011

 13. Turistguide for den nordlege periferien (TG4NP)

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 01.01.2011 | Sluttdato: 29.09.2013

 14. Kvalitetsevaluering av offentlege vevtenester 2010

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.08.2010 | Sluttdato: 30.12.2010

 15. Minoritetsungdom og deltaking i produksjon og forbruk av sosiale medium

  Prosjektleiar: Carol Azungi Dralega

  Startdato: 01.02.2010 | Sluttdato: 31.12.2010

 16. Beste praksis for bruk av Los i kommuneportalar

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.08.2009 | Sluttdato: 29.12.2009

 17. Semantisk Sognefjord.no

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.07.2009 | Sluttdato: 31.03.2012

 18. Kvalitetssikring for Sognekommunane

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 30.06.2009 | Sluttdato: 30.12.2009

 19. Kvalitetsevaluering av offentlege vevtenester 2008

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 27.08.2008 | Sluttdato: 30.12.2008

 20. Miside-løftet - frå nettavis til nettbank

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 03.08.2008 | Sluttdato: 30.12.2008

 21. Forprosjekt: CRM-system som IT-nav for SIL fotball

  Prosjektleiar: Ingjerd Skogseid

  Startdato: 31.07.2008 | Sluttdato: 30.10.2008

 22. Semi-semantiske modellar for tverrsektorielle portalar -SeSam 4

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.03.2008 | Sluttdato: 30.03.2011

 23. Prøvefylke for Klimatilpasning Norge

  Prosjektleiar: Idun A. Husabø

  Startdato: 31.03.2008 | Sluttdato: 14.06.2008

 24. Utarbeiding av strategi for vidareutvikling av Miside og www.norge.no

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 05.02.2008 | Sluttdato: 09.03.2008

 25. METAdata and MObile Superdistribution Extension System - MetaMoses

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 31.12.2007 | Sluttdato: 30.12.2009

 26. Utviklingsavtale - Digital kompetanse

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.12.2007 | Sluttdato: 30.12.2010

 27. Prosjektleiing for Los

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 30.09.2007 | Sluttdato: 30.12.2007

 28. Ressursnettverk for e-forvaltning

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.05.2007 | Sluttdato: 30.05.2008

 29. Rådgjeving til Førde kommune om ny arkitektur for internettportal

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.12.2006 | Sluttdato: 30.06.2007

 30. Sparebanken Sogn og Fjordane workshop

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.08.2006 | Sluttdato: 30.12.2006

 31. Rådgjeving for etablering av ny informasjonsstruktur for offentlege elektroniske tenester

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 28.02.2006 | Sluttdato: 29.06.2006

 32. Vevteneste - "Grøn omsorg"

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 31.12.2005 | Sluttdato: 29.04.2006

 33. Rådgjeving til Sunnfjord-kommunar om kjøp av sak/arkiv- og portalsystem

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.12.2005 | Sluttdato: 29.06.2006

 34. Betre presentasjon av reiselivsverksemder på Internett

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 31.12.2005 | Sluttdato: 29.04.2006

 35. Høykom-seminar om emnekart og ny teneste-struktur

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 30.11.2005 | Sluttdato: 08.03.2006

 36. Undersøking om tilgjengelegheit i statleg sektor

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 30.11.2005 | Sluttdato: 14.01.2006

 37. Emnekart og eServicetorg Numedal

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 30.06.2005 | Sluttdato: 30.08.2006

 38. Nye LivsIT

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 09.03.2005 | Sluttdato: 14.08.2005

 39. Integrerte kommunale tenesteportalar

  Prosjektleiar: Geir Liavåg Strand

  Startdato: 31.12.2004 | Sluttdato: 30.12.2005

 40. Classifications, Taxonomies and Semantic

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 31.10.2004 | Sluttdato: 30.12.2004

 41. Oppsummering av status for standardisering av BIT reiseliv

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.05.2004 | Sluttdato: 14.08.2004

 42. Rådgjeving for etablering av demo for Miside

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.05.2004 | Sluttdato: 14.08.2004

 43. KNOT

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 30.04.2004 | Sluttdato: 30.04.2007

 44. Sognefjord.no - presentasjon av reisemålet Sognefjorden på nettet

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 31.12.2003 | Sluttdato: 30.12.2005

 45. Nye norge.no

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 09.12.2003 | Sluttdato: 30.03.2004

 46. Evaluering av Nynorsk Pluss

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 27.11.2003 | Sluttdato: 31.07.2004

 47. Sognefjordportalen

  Prosjektleiar: Oluf Haugen

  Startdato: 14.11.2003 | Sluttdato: 30.12.2004

 48. Kvalitetsindikatorar for reiselivs-vevtenester

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 14.11.2003 | Sluttdato: 29.01.2004

 49. Tilrettelegging av data i kommunal organisasjonsdatabase

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.05.2003 | Sluttdato: 29.09.2003

 50. Bruk av søkemotor for kategorisering av offentleg informasjon basert på LivsIT

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.03.2003 | Sluttdato: 19.06.2003

 51. Hotellgruppa i Sogn på Internett

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 31.12.2002 | Sluttdato: 31.05.2004

 52. Trivsel.net

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 31.12.2002 | Sluttdato: 30.12.2004

 53. GeoShare

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 30.11.2002 | Sluttdato: 31.10.2005

 54. Nasjonalt standardiseringsprosjekt om utvekslingsformat over Internett. Begrepsavklaring og kunnskapsoversikt

  Prosjektleiar: Ingjerd Skogseid

  Startdato: 21.10.2002 | Sluttdato: 30.11.2002

 55. Best på nett

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 14.10.2002 | Sluttdato: 27.02.2003

 56. Evaluering av LivsIT

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 14.10.2002 | Sluttdato: 27.02.2003

 57. DILLA - evaluering

  Prosjektleiar: Geir Liavåg Strand

  Startdato: 30.09.2002 | Sluttdato: 27.02.2003

 58. E-handel og IKT-basert samarbeid.

  Prosjektleiar: Ingjerd Skogseid

  Startdato: 31.12.2001 | Sluttdato: 30.12.2007

 59. emigration.no

  Prosjektleiar: Oluf Haugen

  Startdato: 30.11.2001 | Sluttdato: 14.03.2002

 60. Treningsrettleiing over internett

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 14.11.2001 | Sluttdato: 30.12.2001

 61. Kvalitetssikring av vev-rettleiar

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 30.09.2001 | Sluttdato: 14.10.2001

 62. Metadata for kreative industriar

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 14.08.2001 | Sluttdato: 30.12.2002

 63. Nye HAGIS - førebuing til vidare drift av HAGIS i Kunnskapsparken

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 30.06.2001 | Sluttdato: 31.10.2001

 64. Gode tenester på internett

  Prosjektleiar: Svein Ølnes

  Startdato: 31.01.2001 | Sluttdato: 15.11.2006

 65. North Sea Geoweb

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 31.12.2000 | Sluttdato: 30.12.2001

 66. Evaluering av fjernundervist veiledningsstudium

  Prosjektleiar: Astrid Øydvin

  Startdato: 31.08.2000 | Sluttdato: 14.12.2000

 67. Odin Mobile

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 31.03.2000 | Sluttdato: 29.09.2002

 68. Etablering og utprøving av informasjonsteneste til støtte for internasjonaliseringsarbeid

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 31.12.1999 | Sluttdato: 30.12.2000

 69. Utvikling av verktøy og metodar til støtte for internasjonaliseringsarbeid i Sogn og Fjordane

  Prosjektleiar: Terje Aaberge

  Startdato: 31.05.1999 | Sluttdato: 14.09.1999

 70. TITAN - Tactical integration of telematics Applications Access Intelligent Network

  Prosjektleiar: Ivar Petter Grøtte

  Startdato: 31.12.1997 | Sluttdato: 29.06.2000

 71. Adviser II - Added Value Information Services on European Research Results

  Prosjektleiar: Ingjerd Skogseid

  Startdato: 31.12.1997 | Sluttdato: 30.12.1999