Nordisk Transportpolitisk Nettverk. Utvikling av berekraftige transportløysingar i korridoren

Prosjekt

Prosjektnr

2245

Tidsrom

14.03.2004 - 30.12.2005

Prosjektleiar

Prosjektdeltakarar

Oppdragsgjevar

Prosjektet skal kartlegge dei mest vesentlege eksterne faktorane som er avgjerande for miljø- og trafikkpolitikken i NTN-korridoren og om det er muleg å utvikle berekraftige transportløysingar i korridoren. Å formulere prinsipp for berekraft og utvikle og implementere strukturar som kan halde fast samarabeidet i korridoren, er også ein del av prosjektet.