Eit miljøtilpassa reiseliv. Ei kartlegging og vurdering av miljømotivert verkemiddelbruk i reiselivet

Prosjekt

Prosjektnr

2132

Tidsrom

31.05.1995 - 31.07.1997

Prosjektleiar

Oppdragsgjevar

Kartlegge og vurdere overføringsveriden av miljømotiverte virkemidler anvendt overfor reiselivsnæringen i land med sammenliknbare utfordringer som Norge, Drøfte bruk av virkemidler i forhold til operasjonalisering av begrepet ""bærekraftig reiseliv"".