Den internasjonale jernbaneunionens rapport til Rio+10

Prosjekt

Prosjektnr

2207

Tidsrom

31.10.2001 - 31.12.2001

Prosjektleiar

Prosjektdeltakarar

På oppdrag fra den internasjonale jernbaneunionen (UIC) skal Vestlandsforsking skrive jernbanesektorens rapport innenfor rammen av FNs utvklingsprograms forberedelse til verdenskonferansen om bærekraftig utvkling (World Summit on Sustainable Development, Rio+10) i Johannesburg 2002. Målet med rapporten er å sammenfatte utviklingen i jernbanesektoren de siste ti år siden Rio-konferansen i 1992. Rapport utgitt av Den internasjonale jernbaneunion

Publikasjonar