Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskulen i Sogn og Fjordane er ein middels stor statleg høgskule lokalisert i Sogndal, Førde og Sandane. Høgskulen har eit breitt fagleg spekter med til saman ca tre tusen studentar og tre hundre tilsette.

 

Ingress

Høgskulen i Sogn og Fjordane er ein middels stor statleg høgskule lokalisert i Sogndal, Førde og Sandane. Høgskulen har eit breitt fagleg spekter med til saman ca tre tusen studentar og tre hundre tilsette.