viser 1-20 av 713 treff

Resultater
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. ...
 11. 36

Sorter etter Alfabetisk / Dato

 1. Konferanse om digital kompetanse i alle fag

  IT-Forum oppvekst og utdanning er ein årleg konferanse for heving av digital kompetanse i oppvekst- og utdanningssektoren i fylket. Årets konferanse blir arrangert 1. og 2. desember og målet med samlinga er å dele erfaring og kompetanse mellom regionane i fylket.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.11.2015
 2. Nordisk konferanse om klimatilpassing i Bergen 29.- 31.august 2016.

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.11.2015
 3. IT-forum får støtte til næringsretta IT-utdanning i Sogn og Fjordane

  Regjeringa gjev IT-Forum Sogn og Fjordane 1,5 millionar kroner til å utvikle ei regionalt tilpassa IT-utdanning ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. IT-forum Sogn og Fjordane er ein av ti regionale næringsmiljø som får støtte til kompetanseutvikling frå regjeringa. I alt var det 28 næringsmiljø med i konkurransen om midlane.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.11.2015
 4. Ny doktorgrad om klimatilpassing

  Klimaendringane blir stadig meir merkbare og vil krevje at vi tilpassar samfunnet vårt stadig meir. Halvor Dannevig ved Vestlandsforsking, som disputerer for doktorgrad i Sogndal 20. november, forklarar vilkåra for at klimatilpassing blei eit forvaltnings- og politikkområde på lokalt og regionalt nivå i Noreg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.11.2015
 5. Vil gi bitcoin-skaparen Nobelprisen i økonomi

  I ein artikkel i nettavisa E24 meiner Bhagwan Chowdhry, økonomiprofessor ved UCLA i USA, at oppfinnaren av den digitale valutaen bitcoin må nominerast til prisen for revolusjonerande arbeid.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  11.11.2015
 6. Ny rapport - Energibruk og klimagassutslepp frå godstransport

  Vestlandsforsking har utarbeidd ein rapport som ser på utviklinga i energibruk og tilhøyrande klimagassutslepp frå godstransport på veg i Noreg i perioden 1993-2013.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.11.2015
 7. Gardsturisme er ikkje som anna turisme

  Turistbransjen vil at turistgardane skal vekse og vere opne døgnet rundt. Dei som driv gardsturisme vil noko heilt anna, viser forskingsarbeidet til Agnes Brudvik Engeset som arbeider med sin doktorgradsavhandling på reiseliv ved Vestlandsforsking.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.11.2015
 8. Rumenske myndigheiter i Sogn og Fjordane for å lære om giftige kjemiske stoff

  Denne veka er representantar frå rumenske myndigheiter i Sogn og Fjordane for å lære om giftige kjemiske stoff. Kunnskapen er viktig for å regulere bruken av kjemikaliar og redusere utslepp. Opplæringa er ein del av eit internasjonalt forskingsprosjekt, finansiert av EEA grants (EØS midlar), der Vestlandsforsking deltek saman med Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.10.2015
 9. Vestlandsforsking feira 30 år

  Vestlandsforsking markerte sitt 30-årsjubileum med eit jubileumsseminar måndag 21. september. Både samarbeidspartnarar, beslutningstakarar, forskarar og andre med interesse for forsking, til saman over 60 personar, var samla i Sogndal. Målet med dagen var å markere 30 år, og å bli betre kjent med Vestlandsforsking.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.10.2015
 10. Innspelkonferanse - Cruisestrategi for Vestlandet

  Innspelkonferansen for ny cruisestrategi for Vestlandet vart gjennomført i Sogndal 29. september. Der presenterte Eivind Brendehaug resultat frå fleire forskingsprosjekt ved Vestlandsforsking. Tilhøyrarane var mest oppteknen av berekningar av energiforbruk og CO2 utslepp frå cruiseskipa.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  11.10.2015
 11. For dyrt å sikre seg mot flaum, storm og skred

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  09.10.2015
 12. Ungarn vil lære av norsk klimatilpassing

  Vestlandsforsking driv i år overføring av kunnskap innan klimatilpassing til styresmaktene i Ungarn. I oktober 2015 var ei gruppe frå Ungarn i Sogn for å lære korleis ein har jobba med klimatilpassing i denne regionen og i Noreg generelt.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.10.2015
 13. Nye 18,5 millionar til breiband i fylket

  Sogn og Fjordane får ei ny storsatsing på breiband. Dei 18,5 millionane frå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) løyser til saman 60 millionar til breiband i fylket.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  01.10.2015
 14. Fjordane - frå bre til hav

  Forskarar ved Vestlandsforsking vil halde innlegg under reiselivskonferansen "Fjordane - frå bre til hav" i Førde 19. og 20. november.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.09.2015
 15. Forskingsdagane i Sogndal

  Mat er tema for Forskingsdagane 2015, som Vestlandsforsking arrangerer i lag med Høgskulen i Sogn og Fjordane.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.09.2015
 16. Blir miljøproblemene i transportsektoren løst eller flytta?

  Transportsektoren må spille en sentral rolle i den globale innsatsen for få ned utslippene av klimagasser. Men for at tiltakene skal ha den tiltenkte effekten, må forskere og politikere få innblikk i og ta hensyn til forskyvningseffekter. Det viser avhandlingen til Hans Jakob Walnum ved Vestlandsforsking.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.09.2015
 17. Program 30-årsjubileum

  Vestlandsforsking sitt 30-årsjubileum vert markert med eit jubileumsseminar 21. september. Vi samlar samarbeidspartnarar, beslutningstakarar, forskarar og andre med interesse for forsking. På seminaret vil vi ha innleiarar frå Kunnskapsdepartementet, Norges Forskingsråd, Sogn og Fjordane fylkeskommune og forskarar ved instituttet vil formidle frå forskinga si.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.09.2015
 18. Program - Møte med Statens naturskadefond

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.09.2015
 19. Statens naturskadefond i Sogndal

  Ti representantar frå styret i Statens naturskadefond var i Sogndal onsdag 16. september for å lære om forsking og utdanning knytt til klimatilpassing og naturskade.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  16.09.2015
 20. Sogn og Fjordane vertskap for heile landet

  VRI Sogn og Fjordane er vertskap når Forskingsrådet inviterer til samling for VRI sine samhandlingsprosjekt over heile landet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  16.09.2015