viser 1-20 av 777 treff

Resultater
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. ...
 11. 39

Sorter etter Alfabetisk / Dato

 1. IT-utdanning til Sogn og Fjordane

  Det har vore arbeidd i fleire år med å etablere ei IT-utdanning i Sogn og Fjordane etter at den førre vart lagt ned på 2000-talet. Dette arbeidet er eit stort steg nærare fullføring, når det no er klart for 10 IT-studieplassar til fylket.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  08.03.2017
 2. Velferdsteknologi for kommunane i Sogn og Fjordane

  Sluttkonferanse for fylkesprosjektet fase 3 vert arrangert 28. februar i Stryn. Målgruppa er leiarar og andre ressurspersonar innan helse og omsorg, IT/teknisk i kommunane, brukar- og interesseorganisasjonar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.02.2017
 3. Korleis kan vintersportdestinasjonar førebu seg på klimaendringane?

  Vestlandsforsking har fått utarbeidd framskrivingar for naturlege snøforhold og vilkår for kunstsnøproduksjon ved dei fleste norske alpinanlegg for åra 2030, 2050 og 2080.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  21.02.2017
 4. Eit utmerka eksempel på forskingsinstitutt

  Vestlandsforsking kjem særs godt ut i ei evaluering av norske forskingsinstitutt. Det nordisk ekspertutvalet, som har utført evalueringa, gjev instituttet i Sogndal høg score.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.02.2017
 5. Samhandling for grønt skifte – klimaseminar

  Vestlandsforsking og Høgskulen på Vestlandet arrangerte klimaseminar fredag 17. februar i Trollsalen ved Sogndal vidaregåande skule. Tema: "Er klimaløysinga å fjerne eller fange CO2". Seminaret vart kringkasta på internett.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  11.02.2017
 6. Verktøykasse for utvikling av innovative nettverk

  Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking samarbeidde i prosjektet "Innovation in Rural Places - Conditions and Barriers". Prosjektet var eit VRI-prosjekt mellom 2011-2014 finansiert av Sogn og Fjordane fylkeskommune og Norges Forskningsråd.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.02.2017
 7. Karrieremesser 2017

  Framtidsfylket Sogn og Fjordane arrangerer også i år karrieremesser i Oslo, Bergen og Trondheim. Vestlandsforsking deltek på messene i Oslo og Bergen.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.01.2017
 8. Studentar forska på klimakutt

  Tre studentar i fornybar energi har utført ein mini-variant av Vestlandsforsking sitt HOPE-prosjekt i Sogndal. Dei har stilt spørsmålet: Dersom du var nøydd til å gjere hushaldet ditt meir klimavennleg, kva tiltak ville du satsa på?
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.12.2016
 9. Kvalitetsvurdering av offentlege digitale tenester

  Forskar Svein Ølnes har saman med professor Arild Jansen ved universitetet i Oslo skrive artikkelen "The nature of public e-services and their quality dimensions" som no er publisert av det velrenommerte tidsskriftet "Government Information Quarterly"
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.12.2016
 10. Vestlandsforsking får Nordic Centre of Excellence

  Vestlandsforsking har kvalifisert seg til 5 års forsking på kvinner i forsking og innovasjon. - Kvinner som er utdanna innan teknologi eller har yrke som blir stadig meir prega av teknologi, vil stå sentralt, seier prosjektleiar Hilde G. Corneliussen.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.12.2016
 11. Biler og klimautslipp

  Intervju med Hans Jakob Walnum, Nrk Trøndelag
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.12.2016
 12. Vestlandsforsking har fått INTPART-midler fra Norsk Forskningsråd (NFR) og Norsk senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

  Transnasjonalt partnerskap for fremragende forskning og utdanning i stordata og beredskapsledelse
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.12.2016
 13. Bedriftsøkonomi trumfar berekraftomsyn i reiselivet

  Når målet om eit berekraftig reiseliv møter lokale reiselivssatsingar i praksis, blir kortsiktige bedriftsøkonomiske omsyn vektlagt meir enn økologiske perspektiv. Særleg omsynet til reduserte klimagassutslepp blir skadelidande. Det er som forventa i og med at statlege rammevilkår legg opp til ei slik prioritering.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.12.2016
 14. Nettbasert klima-, energi- og transportrettleiar

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.11.2016
 15. Er planting av gran på Vestlandet eit godt klimatiltak?

  I prosjektet "Virkninger av økt granplanting på karbonbalansen i skog på Vestlandet" skal forskarar frå Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Universitetet i Oslo, Universitetet i København og Vestlandsforsking analysere den samla karbonlagringen av granplanting på Vestlandet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.11.2016
 16. Ny doktorgrad: Kan biodrivstoff bidra til ei berekraftig utvikling?

  10. november disputerer Geoffrey Gilpin for doktorgraden med eit forskingsarbeid utført ved Vestlandsforsking. Han legg fram ny kunnskap om livsløpsanalysar av biodrivstoff og korleis slike drivstoff kan bidra til ei meir berekraftig utvikling.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  08.11.2016
 17. IT-forum med digital læring i fokus

  Stor interesse for konferansen som blir arrangert på Hotel Alexandra i Loen 23. - 24. november der tema er digital læring.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  07.11.2016
 18. Det grøne skiftet starter i Sogn og Fjordane

  Fylkeskommunen og Vestlandsforsking orienterte kommunane under den årlege haustkonferansen for kommunene i Sogn og Fjordane om prosjektet "Samhandling for Det Grøne Skiftet".
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  07.11.2016
 19. Ny bok om data science

  Professor Rajendra Akerkar ved Vestlandsforsking og Dr Priti Srinivas Sajja fra Sardar Patel University i India, er forfattarar av boka «Intelligent Techniques for Data Science» som kom ut i oktober.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.11.2016
 20. Presentasjon - Innovasjon og verdiskaping i nettverk

  Forskarane Øyvind H. Larsen ved Vestlandsforsking og Jon Gunnar Nesse ved Høgskulen i Sogn og Fjordane hadde fredag eit innlegg på The 11th Regional Innovation Policies Conference 2016. Presentasjonen Nesse holdt er ein leveranse i forskingssamarbeidet VRI3 RECIN og konferansen vart halden på Cardiff University i Wales 3.-4. November 2016.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.11.2016