viser 1-20 av 765 treff

Resultater
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. ...
 11. 39

Sorter etter Alfabetisk / Dato

 1. Vestlandsforsking får Nordic Centre of Excellence

  Vestlandsforsking har kvalifisert seg til 5 års forsking på kvinner i forsking og innovasjon. - Kvinner som er utdanna innan teknologi eller har yrke som blir stadig meir prega av teknologi, vil stå sentralt, seier prosjektleiar Hilde G. Corneliussen.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  07.12.2016
 2. Nettbasert klima-, energi- og transportrettleiar

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.11.2016
 3. Er planting av gran på Vestlandet eit godt klimatiltak?

  I prosjektet "Virkninger av økt granplanting på karbonbalansen i skog på Vestlandet" skal forskarar frå Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Universitetet i Oslo, Universitetet i København og Vestlandsforsking analysere den samla karbonlagringen av granplanting på Vestlandet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.11.2016
 4. Ny doktorgrad: Kan biodrivstoff bidra til ei berekraftig utvikling?

  10. november disputerer Geoffrey Gilpin for doktorgraden med eit forskingsarbeid utført ved Vestlandsforsking. Han legg fram ny kunnskap om livsløpsanalysar av biodrivstoff og korleis slike drivstoff kan bidra til ei meir berekraftig utvikling.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  08.11.2016
 5. IT-forum med digital læring i fokus

  Stor interesse for konferansen som blir arrangert på Hotel Alexandra i Loen 23. - 24. november der tema er digital læring.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  07.11.2016
 6. Det grøne skiftet starter i Sogn og Fjordane

  Fylkeskommunen og Vestlandsforsking orienterte kommunane under den årlege haustkonferansen for kommunene i Sogn og Fjordane om prosjektet "Samhandling for Det Grøne Skiftet".
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  07.11.2016
 7. Ny bok om data science

  Professor Rajendra Akerkar ved Vestlandsforsking og Dr Priti Srinivas Sajja fra Sardar Patel University i India, er forfattarar av boka «Intelligent Techniques for Data Science» som kom ut i oktober.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.11.2016
 8. Presentasjon - Innovasjon og verdiskaping i nettverk

  Forskarane Øyvind H. Larsen ved Vestlandsforsking og Jon Gunnar Nesse ved Høgskulen i Sogn og Fjordane hadde fredag eit innlegg på The 11th Regional Innovation Policies Conference 2016. Presentasjonen Nesse holdt er ein leveranse i forskingssamarbeidet VRI3 RECIN og konferansen vart halden på Cardiff University i Wales 3.-4. November 2016.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.11.2016
 9. Blokk-kjede - stort potensiale for offentleg sektor

  På eit seminar arrangert av Norstella hadde Svein Ølnes frå Vestlandsforsking eit innlegg der det m.a. kom fram at ein må sjå nærare på bruk av Bitcoin og underliggjande blokkjede-teknologi også i offentlege IT-system.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.11.2016
 10. Velferdsteknologi gjeld oss alle

  Marit Haugan Hove er trainee ved Vestlandsforsking og jobbar m.a. med velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.10.2016
 11. Ny bok om klima og tilbakeslag

  Hans Jakob Walnum og Carlo Aall ved Vestlandsforsking har vore redaktørar for eit internasjonalt bokprosjekt om tilbakeslagseffektar i energi- og klimapolitikken.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  21.10.2016
 12. Du har velferdsteknologi i lomma di

  Marit Haugan Hove skal i løpet av året som Framtidsfylket trainee arbeide med velferdsteknologi ved Vestlandsforsking. Etter to månader i jobben har ho allereie fått spreidd bodskapen på forsking.no.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.10.2016
 13. Kronikkserie

  I samband med Forskingsdagane har Vestlandsforsking hatt tre kronikkar i Firda, Sogn Avis på forsking.no. Kronikkane tek for seg velferdsteknologi, allemannsretten og kjøtfri måndag.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  07.10.2016
 14. Klimakonvensjon for fjellregionar i Europa

  Vestlandsforsking deltek med to innlegg på den første klimakonferansen til organisasjonen Euromontana. Samanslutninga av europeiske fjellregionar der m.a. Sogn og Fjordane fylkeskommune er medlem, skal vedta ein "klimakonvensjon" som skal gi fjellregionar i Europa ei felles forståing om kva klimaendringane kan føre med seg av nye utfordringar for desse regionane.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.10.2016
 15. Vestlandsforsking med i NRK TV P3 programmet «Skyldig-jeg?»

  Klimaforskarar frå Vestlandsforsking hjelper Sigbjørn til å leve meir berekraftig i ein NRK TV P3 dokumentar som vart sendt måndag 3.oktober.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.10.2016
 16. Nytt forskingsprosjekt skal førebyggje giftige verknader av klimaendringar

  Sogn og Fjordane fylkeskommune, Vestlandsforsking, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Hordaland har fått støtte frå Regionalt forskingsfond Vestlandet til eit nytt forprosjekt. Prosjektet skal auke kunnskap om lokale miljøgiftkjelder, korleis klimaendringar kan påverke spreiing av miljøgifter frå desse kjeldene og kva miljøforvaltninga kan gjere for å førebyggje slik skade.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.09.2016
 17. Forskartorg på Sogningen

  Laurdag vart det arrangert forskartorg på Sogningen storsenter i Sogndal der forskarar frå Vestlandsforsking og Høgskulen hadde stand. Vestlandsforsking presenterte tre pågåande prosjekt og fekk også pris for beste stand for prosjektet om havforsuring.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.09.2016
 18. ENOVA støttar utgreiing av «Smart Grid Øyrane»

  Hellenes Yard, Tibber, Sunnfjord Energi, Vestlandsforsking og Sfiinx har fått støtte frå Enova til ei konseptutgreiing for smarte energisystem på Øyrane i Førde. Utgreiinga skal gje svar på korleis ein kan utnytte energiressursar på ein best muleg måte innanfor industri- og bustadområdet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.09.2016
 19. Nye 30 millionar til breiband i fylket

  Fylkeskommunen, IT-forum Breiband og Vestlandsforsking har jobba saman med søknaden som no gjer at fylket får 30 millionar frå staten til utbygging av breiband. Dei 30 nye millionane frå staten løyser i tillegg ut millionar frå fylkeskommunen og kommunane.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.09.2016
 20. Forskingsdagane 2016

  Forskingsdagane er Noregs nasjonale forskingsfestival! Årets tema er "grenser" og det er mange spennande arrangement i Sogndal og Førde.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.09.2016