viser 1-20 av 757 treff

Resultater
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. ...
 11. 38

Sorter etter Alfabetisk / Dato

 1. Ny bok om klima og tilbakeslag

  Hans Jakob Walnum og Carlo Aall ved Vestlandsforsking har vore redaktørar for eit internasjonalt bokprosjekt om tilbakeslagseffektar i energi- og klimapolitikken.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  21.10.2016
 2. Du har velferdsteknologi i lomma di

  Marit Haugan Hove skal i løpet av året som Framtidsfylket trainee arbeide med velferdsteknologi ved Vestlandsforsking. Etter to månader i jobben har ho allereie fått spreidd bodskapen på forsking.no.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.10.2016
 3. Kronikkserie

  I samband med Forskingsdagane har Vestlandsforsking hatt tre kronikkar i Firda, Sogn Avis på forsking.no. Kronikkane tek for seg velferdsteknologi, allemannsretten og kjøtfri måndag.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  07.10.2016
 4. Klimakonvensjon for fjellregionar i Europa

  Vestlandsforsking deltek med to innlegg på den første klimakonferansen til organisasjonen Euromontana. Samanslutninga av europeiske fjellregionar der m.a. Sogn og Fjordane fylkeskommune er medlem, skal vedta ein "klimakonvensjon" som skal gi fjellregionar i Europa ei felles forståing om kva klimaendringane kan føre med seg av nye utfordringar for desse regionane.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.10.2016
 5. Vestlandsforsking med i NRK TV P3 programmet «Skyldig-jeg?»

  Klimaforskarar frå Vestlandsforsking hjelper Sigbjørn til å leve meir berekraftig i ein NRK TV P3 dokumentar som vart sendt måndag 3.oktober.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.10.2016
 6. Nytt forskingsprosjekt skal førebyggje giftige verknader av klimaendringar

  Sogn og Fjordane fylkeskommune, Vestlandsforsking, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Hordaland har fått støtte frå Regionalt forskingsfond Vestlandet til eit nytt forprosjekt. Prosjektet skal auke kunnskap om lokale miljøgiftkjelder, korleis klimaendringar kan påverke spreiing av miljøgifter frå desse kjeldene og kva miljøforvaltninga kan gjere for å førebyggje slik skade.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.09.2016
 7. Forskartorg på Sogningen

  Laurdag vart det arrangert forskartorg på Sogningen storsenter i Sogndal der forskarar frå Vestlandsforsking og Høgskulen hadde stand. Vestlandsforsking presenterte tre pågåande prosjekt og fekk også pris for beste stand for prosjektet om havforsuring.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.09.2016
 8. ENOVA støttar utgreiing av «Smart Grid Øyrane»

  Hellenes Yard, Tibber, Sunnfjord Energi, Vestlandsforsking og Sfiinx har fått støtte frå Enova til ei konseptutgreiing for smarte energisystem på Øyrane i Førde. Utgreiinga skal gje svar på korleis ein kan utnytte energiressursar på ein best muleg måte innanfor industri- og bustadområdet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.09.2016
 9. Nye 30 millionar til breiband i fylket

  Fylkeskommunen, IT-forum Breiband og Vestlandsforsking har jobba saman med søknaden som no gjer at fylket får 30 millionar frå staten til utbygging av breiband. Dei 30 nye millionane frå staten løyser i tillegg ut millionar frå fylkeskommunen og kommunane.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.09.2016
 10. Forskingsdagane 2016

  Forskingsdagane er Noregs nasjonale forskingsfestival! Årets tema er "grenser" og det er mange spennande arrangement i Sogndal og Førde.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.09.2016
 11. Møte med AP-medlemmer i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

  Sentrale, lokale og fylkespolitikarar frå Arbeiderpartiet vitja Sogndal for å få innspel om berekraftig transport og grøn omstilling i næringslivet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.09.2016
 12. Nordisk konferanse om klimatilpassing - Presentasjonar

  Vestlandsforsking var medarrangør av den 4. nordiske konferansen om klimatilpassing som blei arrangert i Bergen i august.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  08.09.2016
 13. Kva gevinstar kan bruk av velferdsteknologi gje kommunane?

  Stadig fleire arbeider med og set si lit til velferdsteknologi, og no skal det reknast på kva gevinst det kan gje!
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.08.2016
 14. Nytt nordisk nettverk om opplevingsbasert forsking

  21. -22. juni i år vart det halde eit vellukka seminar om opplevingsbasert forsking. 25 forskarar frå 5 nordiske land møttest, Agnes Brudvik Engeset frå Vestlandsforsking var blant deltakarane.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.08.2016
 15. Nordisk konferanse om klimatilpassing i Bergen 29.- 31.august 2016

  Vestlandsforsking er medarrangør av den 4. nordiske konferansen om klimatilpassing som blir arrangert i Bergen i august.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  12.08.2016
 16. Bergensar? Vi treng deg!

  Vestlandsforsking skal i vår gjere ein studie om klima og forbruk i Bergen. Til intervjua er vi på jakt etter 75 husstandar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.06.2016
 17. Frå Litauen til Sogn og Fjordane for å lære om samarbeid

  Denne veka har ein delegasjon på 40 personar frå Litauen vore i fylket for å lære om roller og oppgåver for offentleg sektor. Dei vitjar også Oslo og Bergen. Studieturen er ein del av eit internasjonalt EØS-prosjekt som Vestlandsforsking deltek i.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  16.06.2016
 18. Norsk Bremuseums 25-årsjubileum

  H.K.H. Kronprins Haakon deltek på 25-års jubileum ved Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten 3. juni.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  31.05.2016
 19. Difor blir nye hus råka av flaum

  Vestlandsforsking har analysert skadane etter flaumen på Vestlandet i oktober 2014 for å finne ut om kommunane si arealplanlegging kan forklare noko av skadeomfanget.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.05.2016
 20. Er kommunesamanslåing dårleg for miljøet?

  På nettsida til forskning.no har Carlo Aall skrive ein kronikk om kommunesamanslåing og kva konsekvensar det kan ha for miløet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.05.2016