viser 1-20 av 746 treff

Resultater
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. ...
 11. 38

Sorter etter Alfabetisk / Dato

 1. Kva gevinstar kan bruk av velferdsteknologi gje kommunane?

  Stadig fleire arbeider med og set si lit til velferdsteknologi, og no skal det reknast på kva gevinst det kan gje!
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.08.2016
 2. Nytt nordisk nettverk om opplevingsbasert forsking

  21. -22. juni i år vart det halde eit vellukka seminar om opplevingsbasert forsking. 25 forskarar frå 5 nordiske land møttest, Agnes Brudvik Engeset frå Vestlandsforsking var blant deltakarane.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.08.2016
 3. Nordisk konferanse om klimatilpassing i Bergen 29.- 31.august 2016

  Vestlandsforsking er medarrangør av den 4. nordiske konferansen om klimatilpassing som blir arrangert i Bergen i august.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  12.08.2016
 4. Bergensar? Vi treng deg!

  Vestlandsforsking skal i vår gjere ein studie om klima og forbruk i Bergen. Til intervjua er vi på jakt etter 75 husstandar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.06.2016
 5. Frå Litauen til Sogn og Fjordane for å lære om samarbeid

  Denne veka har ein delegasjon på 40 personar frå Litauen vore i fylket for å lære om roller og oppgåver for offentleg sektor. Dei vitjar også Oslo og Bergen. Studieturen er ein del av eit internasjonalt EØS-prosjekt som Vestlandsforsking deltek i.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  16.06.2016
 6. Norsk Bremuseums 25-årsjubileum

  H.K.H. Kronprins Haakon deltek på 25-års jubileum ved Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten 3. juni.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  31.05.2016
 7. Difor blir nye hus råka av flaum

  Vestlandsforsking har analysert skadane etter flaumen på Vestlandet i oktober 2014 for å finne ut om kommunane si arealplanlegging kan forklare noko av skadeomfanget.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.05.2016
 8. Er kommunesamanslåing dårleg for miljøet?

  På nettsida til forskning.no har Carlo Aall skrive ein kronikk om kommunesamanslåing og kva konsekvensar det kan ha for miløet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.05.2016
 9. Første dag på jobb med heilt fersk mastergrad

  Marit Haugan Hove startar forskarkarrieren sin i Førde med Helse Førde sin dialogkonferanse om framtidas spesialisthelseteneste måndag 23. mai. Ho er ei av om lag 20 trainear i årets kull i Framtidsfylket si traineeordning.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.05.2016
 10. Nasjonal klimatilpassingskonferanse i Sogn og Fjordane

  Årets nasjonale klimatilpassingskonferanse går av stabelen i Sogndal 2.-4. mai. Over 130 deltakarar har meldt seg på konferansen som har klimatilpassa samfunnsplanlegging og det grøne skiftet som tema. Konferansen kan følgjast på nett - sjå lenke i omtalen.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.04.2016
 11. Jon Bings minneseminar

  I går vart det tredje minneseminaret etter Jon Bing arrangert (Jon Bing's Memorial Seminar), på Hotel Bristol i Oslo. Jon Bing døydde i 2014 kort tid før han ville ha fylt 70 år. Den gangen vart 70-årsfeiringa omgjort til eit minneseminar, og Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo har halde oppe tradisjonen og arrangert eit seminar til minne om han sidan.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.04.2016
 12. Klimaendringar gjer at samfunnet må planlegge og sikre eksisterande infrastruktur betre

  Ein analyse av skadane etter flaumen på Vestlandet i oktober 2014 viser at vi har store utfordringar når det gjeld sikring av bygg som vart reist før dagens regelverk om naturskadeførebygging vart innført. Flaumen råka også nye bygg som var oppført i tråd med dagens regelverk. Dette viser kor vanskeleg det er å drive trygg arealplanlegging med eit klima i endring.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  12.04.2016
 13. Samspel – eller mangel på samspel – om berekraftig reiseliv?

  Ein nyleg avslutta analyse av ei rad lokale reiselivssatsingar viser at det er svært ulike oppfatningar innan og mellom staten, fylke og kommunar om berekraftig reiseliv. Skilnadane er så store at det ofte blir vanskeleg å trekkje i same retning. "Den delen av berekraftarbeidet som då vert skadelidande er omsynet til dei globale miljøproblema - og då særleg korleis reiselivet kan redusere utsleppa...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  18.03.2016
 14. 114 søkarar på to traineestillingar

  Traineeordninga til Framtidsfylket viser seg å vere attraktiv. Vestlandsforsking har fått rekordstor søknad til to traineestillingar ved instituttet. Det er 87 søkarar til stillinga på klima og miljø og 27 søkarar til velferdsteknologi.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  07.03.2016
 15. Velferdsteknologikonferanse på Skei

  120 deltakarar møtte på Skei til årets konferanse om velferdsteknologi i forrige veke. Konferansen omhandla erfaringar med planlegging og implementering av velferdsteknologi i 8 pilotkommunar i fylket.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  21.02.2016
 16. Ledige stillingar ved Vestlandsforsking

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  18.02.2016
 17. Forskar - Innovasjon

  Søkjer du nye og utfordrande oppgåver og kan tenkja deg å jobba med oppdragsforsking i nært samarbeid med næringsliv og offentleg sektor, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt? Då kan dette vera noko for deg. Vi tilbyr eit tverrfagleg forskingsmiljø med gode mulegheiter for fagleg utvikling.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  18.02.2016
 18. Forskar/seniorrådgjevar EU-forsking

  Søkjer du nye og utfordrande oppgåver og kan tenkja deg å jobba med oppdragsforsking i nært samarbeid med næringsliv og offentleg sektor, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt? Då kan dette vera noko for deg. Vi tilbyr eit tverrfagleg forskingsmiljø med gode mulegheiter for fagleg utvikling.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  18.02.2016
 19. Stjernelag skal forske på havforsuring i kystsona

  Vestlandsforsking har samla leiande forskarar frå fleire fag for å få fram ny kunnskap om korleis vi kan handtere havforsuring, klimaendringane sin mindre kjende «tvilling».
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  09.02.2016
 20. Kommunar i Sogn og Fjordane byrjar å få erfaring med velferdsteknologi

  Dei to siste åra har IT-forum Sogn og Fjordane si arbeidsgruppe for velferdsteknologi vore med som drahjelp for kommunane i fylket som jobbar med spørsmål knytt til velferdsteknologi. I desember 2014 deltok alle kommunane i fylket på den fyrste konferansen i regi av prosjektet "velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane", der det i fyrste rekkje var informasjon og kunnskap som sto på agendae...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.02.2016