viser 1-20 av 786 treff

Resultater
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. ...
 11. 40

Sorter etter Alfabetisk / Dato

 1. Moglegheiter i H2020 – Prosjektverkstad IKT og beredskap

  Prosjektverkstad 31. mai: EU-nettverk for Sogn og Fjordane ønskjer å legge til rette for at næringsliv, offentlege etatar og FoU-institusjonar i regionen kan finne saman om nye forretningsmoglegheiter som kan utløyse forskings- og innovasjonsmidlar frå EU.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.05.2017
 2. Nytt EU-nettverk skal gje meir innovasjon i Sogn og Fjordane

  EU-nettverk Sogn og Fjordane skal hjelpe lokale aktørar å kome med i verdas største forskingsprogram, Horisont 2020.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  16.05.2017
 3. Ledig stilling som forskar på klima- og miljøområdet

  Søkjer du nye og utfordrande oppgåver og kan tenkja deg å jobba med oppdragsforsking i nært samarbeid med næringsliv og offentleg sektor, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt? Då kan dette vera noko for deg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  09.05.2017
 4. Kan idéen din bli til eit EU-prosjekt?

  Prosjektverkstad om IT og beredskap (helse, tryggleik, klimaomstilling og energi) Stad: Quality Hotel Sogndal Tid: 31.05.2017 kl. 10:00-15:00
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.05.2017
 5. Internasjonalt forskartreff om stordata og kriser

  Forskarar frå USA, Japan, Hong Kong og Norge er samla i Sogndal for å starte opp eit forskingsprosjekt om stordata og krisehandtering.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.04.2017
 6. Sju råd for å lykkast med nyskaping i nettverk

  Nettverk som arbeider for nyskaping kan gi bedrifter og næringar eit løft. Ny forsking viser kva som kan få slike nettverk til å lykkast.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  21.04.2017
 7. Framtida for vinterturisme

  Vestlandsforsking følgjer opp suksessen under Fjellsportfestivalen med presentasjon av førebelse resultat frå eit prosjekt om klimasårbarheit og klimatilpassing i vinterturisme.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.04.2017
 8. Nytt forskingsprosjekt kartlegg lokale kjelder til proteinfôr

  Vestlandsforsking leiar eit nytt prosjekt der ein skal sjå om lokalt avfall kan nyttast som fiske- og dyrefôr.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.03.2017
 9. Tredje år på rad med velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane

  90 personar, frå til saman 18 kommunar i Sogn og Fjordane, pluss kommunar i nabofylket var samla til konferanse om velferdsteknologi i kommunal pleie- og omsorgsteneste i Stryn.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.03.2017
 10. IT-utdanning til Sogn og Fjordane

  Det har vore arbeidd i fleire år med å etablere ei IT-utdanning i Sogn og Fjordane etter at den førre vart lagt ned på 2000-talet. Dette arbeidet er eit stort steg nærare fullføring, når det no er klart for 10 IT-studieplassar til fylket.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  08.03.2017
 11. Velferdsteknologi for kommunane i Sogn og Fjordane

  Sluttkonferanse for fylkesprosjektet fase 3 vert arrangert 28. februar i Stryn. Målgruppa er leiarar og andre ressurspersonar innan helse og omsorg, IT/teknisk i kommunane, brukar- og interesseorganisasjonar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.02.2017
 12. Korleis kan vintersportdestinasjonar førebu seg på klimaendringane?

  Vestlandsforsking har fått utarbeidd framskrivingar for naturlege snøforhold og vilkår for kunstsnøproduksjon ved dei fleste norske alpinanlegg for åra 2030, 2050 og 2080.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  21.02.2017
 13. Eit utmerka eksempel på forskingsinstitutt

  Vestlandsforsking kjem særs godt ut i ei evaluering av norske forskingsinstitutt. Det nordisk ekspertutvalet, som har utført evalueringa, gjev instituttet i Sogndal høg score.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.02.2017
 14. Samhandling for grønt skifte – klimaseminar

  Vestlandsforsking og Høgskulen på Vestlandet arrangerte klimaseminar fredag 17. februar i Trollsalen ved Sogndal vidaregåande skule. Tema: "Er klimaløysinga å fjerne eller fange CO2". Seminaret vart kringkasta på internett.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  11.02.2017
 15. Verktøykasse for utvikling av innovative nettverk

  Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking samarbeidde i prosjektet "Innovation in Rural Places - Conditions and Barriers". Prosjektet var eit VRI-prosjekt mellom 2011-2014 finansiert av Sogn og Fjordane fylkeskommune og Norges Forskningsråd.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.02.2017
 16. Karrieremesser 2017

  Framtidsfylket Sogn og Fjordane arrangerer også i år karrieremesser i Oslo, Bergen og Trondheim. Vestlandsforsking deltek på messene i Oslo og Bergen.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.01.2017
 17. Studentar forska på klimakutt

  Tre studentar i fornybar energi har utført ein mini-variant av Vestlandsforsking sitt HOPE-prosjekt i Sogndal. Dei har stilt spørsmålet: Dersom du var nøydd til å gjere hushaldet ditt meir klimavennleg, kva tiltak ville du satsa på?
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.12.2016
 18. Kvalitetsvurdering av offentlege digitale tenester

  Forskar Svein Ølnes har saman med professor Arild Jansen ved universitetet i Oslo skrive artikkelen "The nature of public e-services and their quality dimensions" som no er publisert av det velrenommerte tidsskriftet "Government Information Quarterly"
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.12.2016
 19. Vestlandsforsking får Nordic Centre of Excellence

  Vestlandsforsking har kvalifisert seg til 5 års forsking på kvinner i forsking og innovasjon. - Kvinner som er utdanna innan teknologi eller har yrke som blir stadig meir prega av teknologi, vil stå sentralt, seier prosjektleiar Hilde G. Corneliussen.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.12.2016
 20. Biler og klimautslipp

  Intervju med Hans Jakob Walnum, Nrk Trøndelag
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.12.2016