viser 81-100 av 667 treff

 1. Bygdeforskningsdagane 2013 - Innlegg på konferansen

  Tema for konferansen i år var "Ny mobilitet i bygdene". Fire forskarar frå Vestlandsforsking hadde presentasjonar på konferansen i Trondheim 4. - 5. november.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.11.2013
 2. Internasjonalt seminar om berekraftig turismemobilitet - innsending av abstract

  Vestlandsforsking er medarrangør i den andre internasjonale konferansen i Freiburg (Tyskland) om dei psykologiske utfordringane ved å legge om til berekraftig turismemobilitet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.11.2013
 3. Administrasjon

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  01.11.2013
 4. Den grøne teknologiens svarte sider

  Kronikk av Katrine Sæle på nettsida forskning.no, 31.10.2013
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  01.11.2013
 5. Kan me forsikra oss mot klimaproblema?

  Same dag som Norges forskningsråd arrangerte sitt avslutningsseminar for forskingsprogrammet NORKLIMA, arrangerte Den Norske Forsikringsforening ei fagsamling med tittelen "Villere og våtere vær – hvem tar ansvaret? Hvordan skal ansvaret for værrelaterte skader fordeles mellom forsikringsselskaper, samfunnet, kommunene?"
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  31.10.2013
 6. Ny bok: Utilsikta konsekvensar av fornybar energi

  Forskar Otto Andersen med ny bok.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.10.2013
 7. Solcelle - ein ny miljøtrussel?

  Les heile artikkelen av Otto Andersen på forskning.no
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.10.2013
 8. Kan vente oss fleire ras

  Nye typar skred skaper utfordringar på Vestlandet skriv avisa Firda 17. oktober 2013.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.10.2013
 9. Seminar - næringsutviklingsarbeid i Sogn og Fjordane

  Skei hotel 16. oktober 10.00 - 15.15
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.10.2013
 10. Forskar Eivind Brendehaug disputerer 18. september 2013

  Eivind Brendehaug ved Vestlandsforsking disputerer for ph.d.graden på NTNU 18. september. Avhandlinga er ein monografi med tittel: Mobilisering, makt og endring. Ein studie av deltaking i verneplanprosessen for oppretting av Breheimen nasjonalpark med tilgrensande verneområde.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.09.2013
 11. Undersøking om bookingvanar

  Det store Vestlandstreffet er namnet på reiselivskonferansen på Kviknes Hotel i Balestrand 16. - 18. september. Det er ei samanslåing av tre tidlegare konferansar og mellom opp mot 250 deltakarar var samla i år. Forskar Svein Ølnes presenterte resultat frå ei undersøking om bookingvanar og -preferansar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.09.2013
 12. Klimatilpassing og førebygging av naturskade - uproblematisk?

  Innlegg på seminar om klimatilpassing.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  16.09.2013
 13. Internasjonalt seminar om Big Data

  Vestlandsforsking arrangerer i desse dagar det femte seminaret i rekkja "ISO 15926 and Semantic Technologies".
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.09.2013
 14. Kva gjer kommunane og forvaltninga i forhold til klimatilpassing?

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.09.2013
 15. Fare for hotelldød i distrikta?

  Arbeidsgjevarorganisasjonen Virke arrangerte den 21. august eit møte der dei utfordra partia til å kome med sitt syn på korleis ein kan motvirke det Virke ser på som ein reell fare for "hotelldød" for mange typiske turisthotell i distrikts-Norge.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.08.2013
 16. Kan Vinter-OL i Oslo få langvarige positive effekter for norsk reiseliv?

  En analyse Oslo kommune har fått utført hevder at et vinter-OL i Oslo i 2022 vil ha store og langvarige positive effekter for norsk reiseliv. Trafikken av utenlandske turister til Norge vil i følge analysen øke vesentlig samtidig som nordmenns interesse for å feriere i utlandet vil gå ned betydelig både før og etter 2022. En slik effekt stemmer imidlertid ikke med erfaringene etter Lillehammer-OL ...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.08.2013
 17. Andre generasjons bygdeturisme - Presentasjon på nordisk geografimøte

  "Second Generation Rural tourism - content and challenges" - presentasjon på "5th Nordic Geographers Meeting", Island.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  21.08.2013
 18. Nyskaping i vernepolitikken

  Vitskapleg artikkel av Eivind Brendehaug
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  08.08.2013
 19. Korleis står det til med klimatilpassinga i norske kommunar?

  Forskarar frå Vestlandsforsking bidreg i tre av dei 15 kapitla i boka "Mot en farligere fremtid?" utgitt på Akademisk forlag.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.07.2013
 20. Merete Lunde blir ny direktør ved Vestlandsforsking

  Styret i Vestlandsforsking har tilsett Merete Lunde, Leikanger, som ny direktør ved Vestlandsforsking i Sogndal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.06.2013