viser 81-100 av 642 treff

 1. Workshop om lokalsamfunn og klimaendringar i Tromsø

  Vestlandsforsking, CICERO og Nordlandsforsking arrangerte 29.-31 mai workshop i Tromsø med deltakarar frå Canada, Russland, Finland, Island og Norge der resultat frå fleire års forsking på sårbarheit og tilpassing til klimaendringar i lokalsamfunn i Arktis blei presentert.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.06.2013
 2. Seminar om kommunene sitt arbeid med forebygging av klimarelaterte naturskader

  Finans Norge, i samarbeid med Vestlandsforsking, arrangerte 22. mai seminar om bruk av forsikringsnæringens skadestatistikk i kommunenes arbeid med å forebygge klimarelaterte naturskader.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.06.2013
 3. Program og foredrag - Forsikringsnæringens skadestatistikk

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.06.2013
 4. Kommunane manglar motivasjon til klimatiltak

  Oppslag i Nationen 03.06.2013
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.06.2013
 5. Innlegg på plenumspanel i konferanse i etnobiologi

  Vestlandsforsking ved Kristine Skarbø deltok i den årlege konferansen til Society of Ethnobiology i Denton, Texas, 15.-18. mai 2013.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  01.06.2013
 6. Seminar om innovasjon i Sogn og Fjordane

  Rekruttering av arbeidskraft er hovudtema når Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane inviterer til seminar om innovasjon og innovasjonssystem i Sogn og Fjordane i samarbeid med VRI Møre og Romsdal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.05.2013
 7. Vestlandsforsking søker ny direktør

  Spennande leiarstilling i Sogndal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.05.2013
 8. Cruise og verdiskaping - Innlegg på seminar

  På seminar arrangert av Nærøyfjorden verdsarvpark om cruise og verdiskaping i Flåm 3. mai 2013, oppsummerte Eivind Brendehaug ved Vestlandsforsking ulike undersøkingar om cruisepassasjerar sitt forbruk i land.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.05.2013
 9. Sumverknader av tekniske inngrep i utmark - Kunnskapsstatus

  Vestlandsforsking har på oppdrag frå FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon - gjennomført eit forprosjekt om sumeffektar av tekniske inngrep i utmark.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.05.2013
 10. "Kva er gale med klimadebatten" og (kva er gale med klimaet?)

  Referat og innlegg på klimaseminaret 25. april 2013.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.04.2013
 11. Beste bedrift i årets Kjeringi Open

  Tastaturlaget - Vestlandsforsking sitt bedriftsidrettslag - vart beste bedrift under Kjeringi Open 2013 og tok vandrepokalen frå DIFI som vann i fjor.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.04.2013
 12. Seminar - Sumvirkninger av tekniske inngrep i utmark

  Seminarprogram og presentasjonar frå seminar arr. 13. mars 2013.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.04.2013
 13. Klimaseminar i Sogndal 25. april

  "Er det forskernes oppgave å formidle alvoret i klimautfordringene?" Torsdag 25. april 2013 arrangerer Vestlandsforsking i samarbeid med Cicero og Norsk bremuseum klimaseminar i Sogndal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.04.2013
 14. Kommunane manglar insentiv til å gjennomføre klimatiltak

  Den viktigaste årsaka til manglande klimatiltak i kommunane er ikkje at det står barrierer i vegen, men at dei manglar insentiv til å gjennomføre klimatiltak. Det kjem fram i ein rapport som Vestlandsforsking, Civitas AS og Vista Analyse har laga for Kommunesektoren sin organisasjon (KS).
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.04.2013
 15. Lokal og regional sårbarheit for klimapolitikk

  Korleis vil ein ambisiøs klimapolitikk slå ut lokalt på Vestlandet? Dette har vore tema i eit nyleg avslutta forprosjekt utført av Vestlandsforsking i samarbeid med Stavanger og Sandnes kommunar og Sogn og Fjordane fylkeskommune.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.03.2013
 16. Deltaking for endring - artiklar i internasjonalt tidsskrift

  Forskarar ved Vestlandsforsking står bak to artiklar i eit temanummer om regional utvikling i det internasjonale tidsskriftet Systemic Practice of Action Research.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.03.2013
 17. Kan forsikringsdata hjelpe kommunane å førebyggje naturskade?

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.03.2013
 18. Forskarstilling i storslagen natur?

  Ynskjer du å kombinera ein interessant jobb i eit spennande miljø, storslagen natur og uendelege mulegheiter for friluftsliv både sommar og vinter? Då kan dette vere noko for deg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.02.2013
 19. Frukostseminar i samband med Fjellsportfestivalen

  I samband med Fjellsporfestivalen i Sogndal vil forskarar frå Vestlandsforsking bidra med innlegg under frukostseminara.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.02.2013
 20. Bør FN kontrollera internett?

  Ved første augekast kan det sjå ut som ein god ide å gi FN mandat til å kontrollera Internett. Men det er ikkje berre ein dårleg ide, det er eit farleg forslag som fort kan enda opp med meir sensur på nettet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.01.2013