viser 81-100 av 618 treff

 1. Korleis oppnå berekraftige naturopplevingar i verdsklasse?

  Blir det meir eller mindre lokal verdiskaping av å satse meir på cruiseturisme i Sogn og Fjordane? Kva er verknaden på utslepp av klimagassar av å satse på meir kortreist turisme? Dette er eksempel på spørsmåla det er viktig å ta stilling til om ein skal følgje opp målet i Reiselivsplanen for Sogn og Fjordane om at berekraftig forvaltning skal vera eitt av fylket sine viktigaste konkurranseføremo...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.12.2012
 2. Klimatilpassing og sommarskiturisme

  Cenk Demiroglu, gjesteforskar ved Vestlandsforsking, gjennomfører ein studie av klimatilpassing innan skidestinasjonar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.12.2012
 3. Vestlandsforsking kjem godt ut i ny evaluering

  Best av dei regionale institutta på internasjonalt samarbeid. Mellom dei tre beste på vitskapleg publisering.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.12.2012
 4. Studietur til Leipzig

  Gruppa som arbeider med semantiske teknologiar ved Vestlandsforsking var på studietur til universitetet i Leipzig i forrige veke. Universitetet i Leipzig er mellom dei leiande miljøa i Europa på fagområdet semantiske teknologiar og særleg lenka data (Linked Data).
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.12.2012
 5. Styringssystem for fylkeskommunal klimapolitikk

  Gjennom eit forskingsprosjekt finansiert av Sogn og Fjordane fylkeskommune har Vestlandsforsking utvikle eit system for korleis norske fylkeskommunar kan følgje opp fylkeskommunale klimaplanar og vurdere om dei når sine mål og ambisjonar med tanke på reduksjon av klimagassutslepp knytt til både produksjon og forbruk regionalt.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.11.2012
 6. Mange uavklara ansvarsområde innan klimatilpassing

  Vestlandsforsking avdekkar at det framleis er mange uavklara ansvarsområde innan klimatilpassing.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.11.2012
 7. Mykje å lære av naturskadehendingar

  Dersom kommunane følgjer regelverket kan dei forhindre at mange av dei naturskadehendingane som har skjedd tidlegare skjer igjen. Samtidig er det fleire naturfarar som kan bli vanlegare med framtidige klimaendringar og som dagens regelverk og arealplanlegging ikkje fangar opp.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.11.2012
 8. Nettoverføring av klimaseminar 20. - 21. november

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  21.11.2012
 9. "Towards Second Generation Rural Tourism?"

  Presentasjon på nordisk fagkonferanse i Umeå.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.11.2012
 10. Karl Georg Høyer er død

  Tidlegare direktør og forskingsleiar ved Vestlandsforsking, Karl Georg Høyer, døydde laurdag 10.november.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  12.11.2012
 11. Tilpassing til endra klima eller til meir usikkerheit?

  Den 24. oktober arrangerte Vestlandsforsking i samarbeid med Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen eit seminar om usikkerheit og klimatilpassing. På seminaret deltok forskarar frå ulike fagområde og representantar for nasjonal, regional og lokal forvaltning.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  07.11.2012
 12. Program

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  07.11.2012
 13. Kristin Halvorsen på Vestlandsforsking

  Statsråd Kristin Halvorsen besøkte måndag 5. november Vestlandsforsking. I løpet av ein knapp time diskuterte vi dei regionale forskingsinstitutta si rolle i brukarnær og andvendt forsking.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.11.2012
 14. Forskingsbasert innovasjon i offentleg sektor

  Fredag 26. oktober blei det arrangert workshop om forskingsbasert innovasjon i offentleg sektor.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.11.2012
 15. Seminar om innovasjon i offentleg sektor

  Vestlandsforsking arrangerer i dag (26.10.12) seminar om forskingsbasert innovasjon i offentleg sektor saman med Høgskulen i Sogn og Fjordane. Den nye offensiven frå Forskingsrådet på dette området er ein viktig bakgrunn.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.10.2012
 16. Fruktbart samarbeid mellom reiselivet og hagebruket

  Turistane har fått nye opplevingar grunna betre samarbeid mellom frukt- og bærnæringa og reiselivet på Vestlandet. Vestlandsforsking har evaluert tilbodet frå 40 hagebruksbedrifter i Sogn og Fjordane og Hordaland.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.10.2012
 17. Ansvarsfordeling mellom kommune og stat i arbeidet med klimatilpassing

  Vestlandsforsking har laga eit notat med ein kortfatta og oppdatert oversikt over kva lover og reglar som gjeld innafor klimatilpassing i kommunal infrastruktur og korleis ansvarsforholda er mellom kommune, stat og eventuelle andre aktørar i dag.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.10.2012
 18. Carlo Aall ved Vestlandsforsking blir professor i berekraftig utvikling

  Forskingsleiar Carlo Aall ved Vestlandsforsking i Sogndal er den første norske forskaren som blir professor på temaet berekraftig utvikling. Aall er frå 1 august 2012 gjesteprofessor/professor II i berekraftig utvikling ved Aarhus Universitet Herning, Danmark. Der skal han arbeide med temaet klimaomstilling i det nordiske Centre of Excellence ”NORD-Star”. Aall held fram i full stilling som forskin...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.10.2012
 19. Sumeffektar av inngrep i utmark - Nytt prosjekt

  Ei naturforvaltning som tek vare på norsk natur er ein grunnleggande føresetnad for friluftslivet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  18.10.2012
 20. CenSES presenterer VF-forskar

  CenSES presenterer Ole Inge Gjerald frå Vestlandsforsking denne månaden på si nettside.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.10.2012