viser 81-100 av 643 treff

 1. Forskarseminar om å unngå å finne opp hjulet på nytt!

  Vestlandsforsking arrangerte ei forskarsamling i Sogndal den 12. juni der vi inviterte tre framifrå forskarar til å komme med sine syn på korleis ein kan sikre at klimatilpassingsforskinga dreg betre nytte av teori og kunnskap frå andre og eldre forskingsområde, og på den måten hindrar at klimatilpassingsforskinga 'finn opp hjulet på nytt'.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.06.2013
 2. Workshop om lokalsamfunn og klimaendringar i Tromsø

  Vestlandsforsking, CICERO og Nordlandsforsking arrangerte 29.-31 mai workshop i Tromsø med deltakarar frå Canada, Russland, Finland, Island og Norge der resultat frå fleire års forsking på sårbarheit og tilpassing til klimaendringar i lokalsamfunn i Arktis blei presentert.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.06.2013
 3. Seminar om kommunene sitt arbeid med forebygging av klimarelaterte naturskader

  Finans Norge, i samarbeid med Vestlandsforsking, arrangerte 22. mai seminar om bruk av forsikringsnæringens skadestatistikk i kommunenes arbeid med å forebygge klimarelaterte naturskader.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.06.2013
 4. Program og foredrag - Forsikringsnæringens skadestatistikk

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.06.2013
 5. Kommunane manglar motivasjon til klimatiltak

  Oppslag i Nationen 03.06.2013
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.06.2013
 6. Innlegg på plenumspanel i konferanse i etnobiologi

  Vestlandsforsking ved Kristine Skarbø deltok i den årlege konferansen til Society of Ethnobiology i Denton, Texas, 15.-18. mai 2013.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  01.06.2013
 7. Seminar om innovasjon i Sogn og Fjordane

  Rekruttering av arbeidskraft er hovudtema når Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane inviterer til seminar om innovasjon og innovasjonssystem i Sogn og Fjordane i samarbeid med VRI Møre og Romsdal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.05.2013
 8. Vestlandsforsking søker ny direktør

  Spennande leiarstilling i Sogndal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.05.2013
 9. Cruise og verdiskaping - Innlegg på seminar

  På seminar arrangert av Nærøyfjorden verdsarvpark om cruise og verdiskaping i Flåm 3. mai 2013, oppsummerte Eivind Brendehaug ved Vestlandsforsking ulike undersøkingar om cruisepassasjerar sitt forbruk i land.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.05.2013
 10. Sumverknader av tekniske inngrep i utmark - Kunnskapsstatus

  Vestlandsforsking har på oppdrag frå FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon - gjennomført eit forprosjekt om sumeffektar av tekniske inngrep i utmark.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.05.2013
 11. "Kva er gale med klimadebatten" og (kva er gale med klimaet?)

  Referat og innlegg på klimaseminaret 25. april 2013.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.04.2013
 12. Beste bedrift i årets Kjeringi Open

  Tastaturlaget - Vestlandsforsking sitt bedriftsidrettslag - vart beste bedrift under Kjeringi Open 2013 og tok vandrepokalen frå DIFI som vann i fjor.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.04.2013
 13. Seminar - Sumvirkninger av tekniske inngrep i utmark

  Seminarprogram og presentasjonar frå seminar arr. 13. mars 2013.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.04.2013
 14. Klimaseminar i Sogndal 25. april

  "Er det forskernes oppgave å formidle alvoret i klimautfordringene?" Torsdag 25. april 2013 arrangerer Vestlandsforsking i samarbeid med Cicero og Norsk bremuseum klimaseminar i Sogndal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.04.2013
 15. Kommunane manglar insentiv til å gjennomføre klimatiltak

  Den viktigaste årsaka til manglande klimatiltak i kommunane er ikkje at det står barrierer i vegen, men at dei manglar insentiv til å gjennomføre klimatiltak. Det kjem fram i ein rapport som Vestlandsforsking, Civitas AS og Vista Analyse har laga for Kommunesektoren sin organisasjon (KS).
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.04.2013
 16. Lokal og regional sårbarheit for klimapolitikk

  Korleis vil ein ambisiøs klimapolitikk slå ut lokalt på Vestlandet? Dette har vore tema i eit nyleg avslutta forprosjekt utført av Vestlandsforsking i samarbeid med Stavanger og Sandnes kommunar og Sogn og Fjordane fylkeskommune.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.03.2013
 17. Deltaking for endring - artiklar i internasjonalt tidsskrift

  Forskarar ved Vestlandsforsking står bak to artiklar i eit temanummer om regional utvikling i det internasjonale tidsskriftet Systemic Practice of Action Research.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.03.2013
 18. Kan forsikringsdata hjelpe kommunane å førebyggje naturskade?

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.03.2013
 19. Forskarstilling i storslagen natur?

  Ynskjer du å kombinera ein interessant jobb i eit spennande miljø, storslagen natur og uendelege mulegheiter for friluftsliv både sommar og vinter? Då kan dette vere noko for deg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.02.2013
 20. Frukostseminar i samband med Fjellsportfestivalen

  I samband med Fjellsporfestivalen i Sogndal vil forskarar frå Vestlandsforsking bidra med innlegg under frukostseminara.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.02.2013