viser 81-100 av 740 treff

 1. Forskarar om kunnskap, følelsar og klimapolitikk

  Forskingsleiar Carlo Aall ved Vestlandsforsking er ein av 14 norske forskarar som fortel om kva dei eigentleg føler når det gjeld den globale oppvarminga, og korleis dei opplever det når dei ser at klimakunnskapen gang på gang kjem til kort.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.02.2015
 2. Kronikk: Kva skjedde med Bitcoin?

  Forskar Svein Ølnes har skrive kronikk på Forsking.no om kva som har skjedd med Internett-pengane Bitcoin etter hysteriet for eit år sidan. Kronikken er ein årsrapport for Bitcoin i 2014, med eit særleg søkjelys på forskinga rundt fenomenet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.02.2015
 3. Styrking av kommunane sitt arbeid med klimatilpassing

  "Svært nyttig i klimatilpasningsarbeidet". Det var dommen frå offentlege styresmakter då sluttrapporten frå pilotprosjektet om bruk av forsikringsnæringa sine skadedata i kommunane blei presentert i januar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  09.02.2015
 4. Marie Curie-stipend til Lin Prøitz

  Lin Prøitz som er knytt til Vestlandsforsking, har fått EU-stipend for å forska på korleis unge i dag oppfattar politiske hendingar og uttrykkjer det gjennom fotografi på sosiale medium.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.02.2015
 5. Vestlandsforsking 30 år

  I 2015 feirar Vestlandsforsking 30 år. Forskingsinstituttet blei stifta 13. mars 1985 av Sogn og Fjordane fylkeskommune, med god hjelp frå Kommunaldepartementet, bankar, bedrifter, kommunar og organisasjonar i fylket som gjekk inn med midlar til eit grunnfond.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.02.2015
 6. Blir miljøproblema i transportsektoren løyste eller flytta?

  Hans Jakob Walnum og Carlo Aall ved Vestlandsforsking har i samarbeid med Søren Løkke publisert artikkelen «Can Rebound Effects Explain Why Sustainable Mobility Has Not Been Achieved?». Artikkelen drøftar svar på kvifor det er så krevjande å nå målet om berekraftig mobilitet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.02.2015
 7. Vestlandsforsking med god utteljing i EU-prosjekt

  Forskingsrådet har delt ut midlar til dei forskingsinstitutta som har lukkast med å få forskingsprosjekt i EU. Vestlandsforsking er eit av dei få institutta som blir tildelt midlar av det som blir kalla STIM-EU.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.01.2015
 8. Presentasjonar - avslutningsseminar - skadestatistikk

  Presentasjonar frå seminaret
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.01.2015
 9. Avslutningsseminar - Bruk av skadestatistikk i offentleg planlegging

  Prosjektet starta opp i 2013 og blir no avslutta med eit seminar i Oslo arrangert av Finans Norge, Vestlandsforsking og Geografisk Institutt ved NTNU.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.01.2015
 10. Alan Turing - "far" til den moderne datamaskina

  Filmen "The Imitation Game" har ført til fornya interesse for den britiske matematikaren og datamaskin-pioneren Alan Turing. Turing starta med å beskriva ei "universell maskin" som svar på ei utfordring gitt av den tyske matematikaren David Hilbert. Den universelle maskina var faktisk den første beskrivelsen av ei generell datamaskin. Seinare var Alan Turing involvert i å byggja ei datamaskin base...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  09.01.2015
 11. Satsing på IKT-utdanning i Sogn og Fjordane

  IT-Forum Sogn og Fjordane er særs nøgd etter at det måndag denne veka vart klart at samarbeidet i fylket får inntil 450.000 kroner i støtte frå Innovasjon Norge til kompetanse-utviklingsprosjekt for næringslivet. Dette betyr svært mykje for næringsmiljøet vårt, seier leiar i IT-forum Jan Heggheim.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.12.2014
 12. Velferdsteknologi fylte konferansesalen på Skei hotell

  Onsdag 10. desember tok kommunane i fylket fatt på vegen mot ei pleie- og omsorgsteneste som støttar seg på smart, ny teknologi. Oppmøtet var over all forventning då IT-forum si arbeidsgruppe for velferdsteknologi møtte kommunane til eit første seminar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  12.12.2014
 13. Mange vil lære om velferdsteknologi

  - Kommunane si interesse for velferdsteknologi er over all forventning, seier Hilde G. Corneliussen ved Vestlandsforsking, etter å ha registrert 128 påmeldingar frå alle kommunane i fylket til eit seminar på Skei hotel 10. desember.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.12.2014
 14. Avslutningsseminar for Arealklim-prosjektet

  4. og 5. desember arrangerer Vestlandsforsking avslutningsseminar for prosjektet "Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima" i Ålesund. Hovudtema for samlinga: Frå kunnskap til handling. Du kan følgje seminaret på Youtube.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.12.2014
 15. Memorable Adventure Conference 2014

  We are delighted that delegates from about 30 countries joined us for the 3rd International Adventure Tourism Conference 22 – 26 November in Sogndal, close to fjords and glaciers, with opportunities for activities containing both culture, nature and physical activities. In other words: world class adventure tourism.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  01.12.2014
 16. Sogn og Fjordane har innført elektroniske helsemeldingar

  26 av 26 kommunar i Sogn og Fjordane har alt innført elektronisk utveksling av helsemeldingar. Utvekslinga var oppe og gjekk sommaren 2014 etter godt samarbeid i heile fylket.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.11.2014
 17. "Med hodet i sanden" - kronikk i BT

  Forskingsleiar Carlo Aall kritiserar i ein kronikk i Bergens Tidende den nyleg publiserte fagrapporten frå Miljødirektoratet - "Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling» - for store faglege manglar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.11.2014
 18. IT-forum arrangerer IKT-seminar for skular og barnehagar

  IT-forum oppvekst og utdanning arrangerer erfaringssamling på Sunnfjord hotell i Førde 2.-3.desember.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.11.2014
 19. Sogndal klar til internasjonal konferanse om opplevingsturisme

  300 deltakarar frå 29 land har meldt seg på ”The Third International Adventure Conference -Fjord 2.0” i Sogndal som startar laurdag 22. november og går til onsdag 26. november. Konferansen samlar verdas fremste forskarar på opplevingsturisme og reiseliv, men også natur- og opplevingsbedrifter, tilsette i organisasjonar innan reiseliv og friluftsliv og lærarar og studentar innan reiselivs- og frilu...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  18.11.2014
 20. Arealbruk og naturfare

  5. november 2014 blei det halde eit møte mellom AREALKLIM–prosjektet, som blir gjennomført av Vestlandsforsking, og NIFS. Møtet hadde tittelen «Arealbruk og naturfare» og inkluderte innlegg om arealplanlegging og klimatilpassing, ROS-analyser, vskog og naturfare, m.m.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.11.2014