viser 81-100 av 679 treff

 1. Informasjonsmøte om EUs nye rammeprogram for forsking og innovasjon, Horisont 2020

  3. mars inviterer Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Enterprise Europe Network (EEN) og Forskningsrådet til informasjonsmøte om EU's nye rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 (Horizon 2020). Møtested er Høgskulebygget i Sogndal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.01.2014
 2. Verdiskaping frå naturbaserte aktivitetar

  Saman med Bratt Moro AS har Vestlandsforsking utvikla ein metode for å vise den lokale verdiskapinga som skjer på grunnlag av bruk og tilgang på naturbaserte aktivitetar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  16.01.2014
 3. Klimaløysingane kan vere ein del av problemet

  I reklamen for energieffektiv etterisolering blir vi lova å spare nok penger i fyringsutgifter til å kunne reise ein ekstra gang til Syden kvart år.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.12.2013
 4. Vestlandsforsking bidreg til doktorgradsutdanning i Nederland

  I prosjektet "Sivil beredskap og klimasårbarheit" samarbeider Vestlandsforsking med Universitetet i Twente i Nederland. Som eit resultat av dette samarbeidet deltok forskingsleiar Carlo Aall frå Vestlandsforsking som førsteopponent på doktrogradsdisputasen til Maya van den Berg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.12.2013
 5. Mobilisering for vern på lokale premiss

  I ein kronikk i Sogn Avis skriv forskar Eivind Brendehaug at midlar til utviklingstiltak i verneområde er avgjerande for å skape vern på lokale premiss.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.12.2013
 6. Artiklar i tidskriftet Plan

  Forskarane Øyvind Heimset Larsen, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun i VRI S&F er medforfattarar i to artiklar publisert i siste nummer av PLAN, tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.12.2013
 7. Overraskande nedgang i energibruk i hushaldningane

  På årssamlinga i det nasjonale forskningssenter for miljøvennlig energi CenSES (Centre for Sustainable Energy) i Oslo 9-10 desember innleia professor Carlo Aall frå Vestlandsforsking om årsakene til den overraskande reduksjonen i energibruk i hushaldningane som har skjedd sidan 1990.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  12.12.2013
 8. Besøk av stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn

  Stortingsrepresentant for Venstre, Sveinung Rotevatn, besøkte i dag Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.11.2013
 9. Storhogst kan gi fleire ras

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.11.2013
 10. Kronikk: Bitcoin - Internettpengar fødde av mistillit

  Bitcoin er nettpengar ingen veit kor kom ifrå. Dei oppstod ut frå mistillit til det internasjonale pengesystemet i kjølvatnet av finanskrisa.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.11.2013
 11. Vilkår for endring og nyskaping hos småskalaforedlarar av frukt og bær

  Eivind Brendehaug holdt innlegg på eit seminar som Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arrangerte på Sandane 21. november.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.11.2013
 12. Ekstremvêr og arealplanlegging

  Midt i alle meldingane om ekstremvêr, skred og flaum arrangerer Vestlandsforsking prosjektsamling i prosjektet "Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima - Arealklim" på Nordfjordeid 18. og 19. november.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  18.11.2013
 13. Bygdeforskningsdagane 2013 - Innlegg på konferansen

  Tema for konferansen i år var "Ny mobilitet i bygdene". Fire forskarar frå Vestlandsforsking hadde presentasjonar på konferansen i Trondheim 4. - 5. november.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.11.2013
 14. Internasjonalt seminar om berekraftig turismemobilitet - innsending av abstract

  Vestlandsforsking er medarrangør i den andre internasjonale konferansen i Freiburg (Tyskland) om dei psykologiske utfordringane ved å legge om til berekraftig turismemobilitet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.11.2013
 15. Administrasjon

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  01.11.2013
 16. Den grøne teknologiens svarte sider

  Kronikk av Katrine Sæle på nettsida forskning.no, 31.10.2013
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  01.11.2013
 17. Kan me forsikra oss mot klimaproblema?

  Same dag som Norges forskningsråd arrangerte sitt avslutningsseminar for forskingsprogrammet NORKLIMA, arrangerte Den Norske Forsikringsforening ei fagsamling med tittelen "Villere og våtere vær – hvem tar ansvaret? Hvordan skal ansvaret for værrelaterte skader fordeles mellom forsikringsselskaper, samfunnet, kommunene?"
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  31.10.2013
 18. Ny bok: Utilsikta konsekvensar av fornybar energi

  Forskar Otto Andersen med ny bok.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.10.2013
 19. Solcelle - ein ny miljøtrussel?

  Les heile artikkelen av Otto Andersen på forskning.no
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.10.2013
 20. Kan vente oss fleire ras

  Nye typar skred skaper utfordringar på Vestlandet skriv avisa Firda 17. oktober 2013.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.10.2013
Start Launch me!