viser 81-100 av 775 treff

 1. Program 30-årsjubileum

  Vestlandsforsking sitt 30-årsjubileum vert markert med eit jubileumsseminar 21. september. Vi samlar samarbeidspartnarar, beslutningstakarar, forskarar og andre med interesse for forsking. På seminaret vil vi ha innleiarar frå Kunnskapsdepartementet, Norges Forskingsråd, Sogn og Fjordane fylkeskommune og forskarar ved instituttet vil formidle frå forskinga si.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.09.2015
 2. Program - Møte med Statens naturskadefond

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.09.2015
 3. Statens naturskadefond i Sogndal

  Ti representantar frå styret i Statens naturskadefond var i Sogndal onsdag 16. september for å lære om forsking og utdanning knytt til klimatilpassing og naturskade.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  16.09.2015
 4. Sogn og Fjordane vertskap for heile landet

  VRI Sogn og Fjordane er vertskap når Forskingsrådet inviterer til samling for VRI sine samhandlingsprosjekt over heile landet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  16.09.2015
 5. John Hille 1954-2015

  Vi har mottatt den triste beskjeden om at John Hille er død. John ble rammet av kreftsykdom våren 2014. John Hille har vært engasjert sammenhengende ved Vestlandsforsking siden 2005, men var før første gang involvert i faglig samarbeid så langt tilbake som 1994.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  08.09.2015
 6. For dyrt å førebyggje naturskade

  Kommunar må ofte nøye seg med å byggje opp att infrastruktur som er øydelagt etter flaum og skred utan grep som førebyggjer framtidig skade, viser ei utgreiing Vestlandsforsking har gjort for KS. – Vi ser at det trengst ei støtteordning for kommunar som vil førebyggje, seier forskingsleiar Carlo Aall.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.09.2015
 7. Forskar på sosiale medium si rolle i krisesituasjonar

  Vestlandsforsking er denne veka vertskap for 20 internasjonale forskarar og partnarar frå europeiske nødetatar som samarbeider i eit EU-finansiert forskingsprosjekt. Målet er å få meir kunnskap om sosiale medium si rolle i krisesituasjonar, og å utvikle ny teknologi som gjer at kriseleiingar og naudetatar kan dra nytte av informasjon som vert spreidd i sosiale medium under krisesituasjonar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.09.2015
 8. Gründercamp - Framtidas Reiseliv

  Torkjel Solbraa, reiselivsforskar ved Vestlandsforsking, er medlem i juryen når reiselivs- og friluftslivsstudentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane deltek på gründercamp i regi av Ungt Entreprenørskap 31. august – 1. september i Sogndal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  31.08.2015
 9. 10 prinsipp for berekraftig mobilitet

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.08.2015
 10. Turistnæringa gjer lite med klimautslepp

  Professor Stefan Gössling ved Vestlandsforsking har saman med Daniel Scott ved Universitetet i Waterloo i Canada og C. Michael Hall ved Universitetet i Canterbury på New Zealand publisert ein artikkel i tidsskriftet Journal of Sustainable Tourism om turistnæringa og klimaspørsmålet. Daniel Scott er gjesteforskar ved Vestlandsforsking.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.08.2015
 11. Forskar ved Vestlandsforsking i The Economist og Newsweek

  Å reise langt og ofte gir høg sosial status i dagens samfunn. Ein fagartikkel om dei negative sidene ved hyppig reising har hausta stor internasjonal medieinteresse dei siste vekene. Saken er flittig delt i sosiale media.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.08.2015
 12. Førdefjorden må bli større enn seg sjølv

  Det vil bli ei stor utfordring å handtere dei miljøproblema som ei ny satsing på gruvedrift i Norge kan medføra, seier professor i berekraftig utvikling, Carlo Aall, i eit debattinnlegg i Bergens Tidende.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.08.2015
 13. Forskar - IKT velferdsteknologi

  Søkjer du nye og utfordrande oppgåver og kan tenkja deg å jobba med oppdragsforsking i nært samarbeid med næringsliv og offentleg sektor, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt? Då kan dette vera noko for deg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.08.2015
 14. Ny fagbok om turisme og vatn

  Professor i berekraftig reiseliv, Stefan Gössling ved Vestlandsforsking, er ein av tre forskarar som står bak ei ny fagbok om turisme og vatn. - Berekraftig reiseliv er ein illusjon om ikkje vi går til kraftigare handling enn no, seier Gössling.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.08.2015
 15. Kontantar er personvern

  Kontantar er framtidas betalingsform. Alternative betalingsmåtar over Internett, som Bitcoin, kan hindra overvaking.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  16.07.2015
 16. Reiselivsforskar frå Skottland i Sogndal

  Reiselivsforskaren Peter Varley ved University of the Highlands and Islands vart nyleg tilsett som gjesteforskar ved Vestlandsforsking. Varley skal dei neste to åra arbeide saman med Høgskulen i Sogn og Fjordane, Bratt Moro AS og Vestlandsforsking om utvikling av reiselivet i Sogn og Fjordane.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.06.2015
 17. Nytt prosjekt til Vestlandsforsking om formidling av klimaforsking

  Vestlandsforsking er ein av fem som i førre veke fekk støtte frå Noregs Forskingsråd til sitt prosjekt for å utvikle eit nettbasert verktøy i klimarisiko og klimasårbarheitsanalyse.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.06.2015
 18. Plansvikt førde til naturskader på Vestlandet

  På årskonferansen til Regionale Forskingsfond hadde forskar Halvor Dannevig ved Vestlandsforsking innlegg om prosjektet "Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima" - eit tre-årig forskingsprosjekt som nyleg er avslutta.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  08.06.2015
 19. Undersøking om vestforsk.no

  Vestlandsforsking er i gang med fornying av vestforsk.no, og vi vil gjerne vite meir om dei som besøker nettsidene våre i dag. Vi hentar inn tilbakemeldingar gjennom eit enkelt spørjeskjema med tre spørsmål. Vi håpar du tek deg tid til å svare på dei!
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.05.2015
 20. I Japan med det internasjonale arktiske vitskapsrådet

  Forskar Halvor Dannevig har vore i Japan for vere med og stake ut kursen for arktisk forsking i dei neste ti åra.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  12.05.2015