viser 81-100 av 636 treff

 1. Vestlandsforsking søker ny direktør

  Spennande leiarstilling i Sogndal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.05.2013
 2. Cruise og verdiskaping - Innlegg på seminar

  På seminar arrangert av Nærøyfjorden verdsarvpark om cruise og verdiskaping i Flåm 3. mai 2013, oppsummerte Eivind Brendehaug ved Vestlandsforsking ulike undersøkingar om cruisepassasjerar sitt forbruk i land.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.05.2013
 3. Sumverknader av tekniske inngrep i utmark - Kunnskapsstatus

  Vestlandsforsking har på oppdrag frå FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon - gjennomført eit forprosjekt om sumeffektar av tekniske inngrep i utmark.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.05.2013
 4. "Kva er gale med klimadebatten" og (kva er gale med klimaet?)

  Referat og innlegg på klimaseminaret 25. april 2013.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.04.2013
 5. Beste bedrift i årets Kjeringi Open

  Tastaturlaget - Vestlandsforsking sitt bedriftsidrettslag - vart beste bedrift under Kjeringi Open 2013 og tok vandrepokalen frå DIFI som vann i fjor.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.04.2013
 6. Seminar - Sumvirkninger av tekniske inngrep i utmark

  Seminarprogram og presentasjonar frå seminar arr. 13. mars 2013.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.04.2013
 7. Klimaseminar i Sogndal 25. april

  "Er det forskernes oppgave å formidle alvoret i klimautfordringene?" Torsdag 25. april 2013 arrangerer Vestlandsforsking i samarbeid med Cicero og Norsk bremuseum klimaseminar i Sogndal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.04.2013
 8. Kommunane manglar insentiv til å gjennomføre klimatiltak

  Den viktigaste årsaka til manglande klimatiltak i kommunane er ikkje at det står barrierer i vegen, men at dei manglar insentiv til å gjennomføre klimatiltak. Det kjem fram i ein rapport som Vestlandsforsking, Civitas AS og Vista Analyse har laga for Kommunesektoren sin organisasjon (KS).
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.04.2013
 9. Lokal og regional sårbarheit for klimapolitikk

  Korleis vil ein ambisiøs klimapolitikk slå ut lokalt på Vestlandet? Dette har vore tema i eit nyleg avslutta forprosjekt utført av Vestlandsforsking i samarbeid med Stavanger og Sandnes kommunar og Sogn og Fjordane fylkeskommune.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.03.2013
 10. Deltaking for endring - artiklar i internasjonalt tidsskrift

  Forskarar ved Vestlandsforsking står bak to artiklar i eit temanummer om regional utvikling i det internasjonale tidsskriftet Systemic Practice of Action Research.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.03.2013
 11. Kan forsikringsdata hjelpe kommunane å førebyggje naturskade?

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.03.2013
 12. Forskarstilling i storslagen natur?

  Ynskjer du å kombinera ein interessant jobb i eit spennande miljø, storslagen natur og uendelege mulegheiter for friluftsliv både sommar og vinter? Då kan dette vere noko for deg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.02.2013
 13. Frukostseminar i samband med Fjellsportfestivalen

  I samband med Fjellsporfestivalen i Sogndal vil forskarar frå Vestlandsforsking bidra med innlegg under frukostseminara.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.02.2013
 14. Bør FN kontrollera internett?

  Ved første augekast kan det sjå ut som ein god ide å gi FN mandat til å kontrollera Internett. Men det er ikkje berre ein dårleg ide, det er eit farleg forslag som fort kan enda opp med meir sensur på nettet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.01.2013
 15. Offentlege nettsider - ikkje for innvandrarar?

  Offentlege nettsider i Sogn og Fjordane er så godt som innvandrarfrie soner. Skal kommune-Noreg nå fram til innvandrarane med digital informasjon, trengst det nasjonal koordinering og meir brukarinvolvering.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.01.2013
 16. Sogn og Fjordane langt framme i klimapolitikken

  I mars 2009 vart Fylkesdelplan for klima og miljø vedtatt i fylkestinget med eit overordna mål om at Sogn og Fjordane fylke skal gjere sitt for å nå dei nasjonale måla om å bli klimagassnøytral i 2030. Sogn og Fjordane var mellom dei første fylka i landet til å vedta ein fylkesdelplan på klimaområdet og å utvikle ein metode for systematisk å vurdere om klimamåla blir nådd. Nyleg la Vestlandsforsk...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.01.2013
 17. Fagseminar om fornybar energi i Sogn og Fjordane

  Fredag 18. januar blei det arrangert eit fagseminar i Sogndal om kva som skjer innan området fornybar energi i Sogn og Fjordane. Her kan de sjå nokre av innlegga på seminaret.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.01.2013
 18. Jordbruket og den doble klimasårbarheita

  Vil eit våtare, varmare, og villare klima gjere det lettare eller vanskelegare å produsere mat i regionen vår? Vil klimaendringar i andre land påverke matproduksjonen her heime? Korleis vil tiltak for å redusere klimagassutslepp verke inn på forholda for å drive jordbruk? Desse spørsmåla står sentralt i ein ny rapport frå Vestlandsforsking og Norsk senter for Bygdeforskning.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.01.2013
 19. Korleis oppnå berekraftige naturopplevingar i verdsklasse?

  Blir det meir eller mindre lokal verdiskaping av å satse meir på cruiseturisme i Sogn og Fjordane? Kva er verknaden på utslepp av klimagassar av å satse på meir kortreist turisme? Dette er eksempel på spørsmåla det er viktig å ta stilling til om ein skal følgje opp målet i Reiselivsplanen for Sogn og Fjordane om at berekraftig forvaltning skal vera eitt av fylket sine viktigaste konkurranseføremo...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.12.2012
 20. Klimatilpassing og sommarskiturisme

  Cenk Demiroglu, gjesteforskar ved Vestlandsforsking, gjennomfører ein studie av klimatilpassing innan skidestinasjonar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.12.2012