viser 81-100 av 653 treff

 1. Fare for hotelldød i distrikta?

  Arbeidsgjevarorganisasjonen Virke arrangerte den 21. august eit møte der dei utfordra partia til å kome med sitt syn på korleis ein kan motvirke det Virke ser på som ein reell fare for "hotelldød" for mange typiske turisthotell i distrikts-Norge.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.08.2013
 2. Kan Vinter-OL i Oslo få langvarige positive effekter for norsk reiseliv?

  En analyse Oslo kommune har fått utført hevder at et vinter-OL i Oslo i 2022 vil ha store og langvarige positive effekter for norsk reiseliv. Trafikken av utenlandske turister til Norge vil i følge analysen øke vesentlig samtidig som nordmenns interesse for å feriere i utlandet vil gå ned betydelig både før og etter 2022. En slik effekt stemmer imidlertid ikke med erfaringene etter Lillehammer-OL ...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.08.2013
 3. Andre generasjons bygdeturisme - Presentasjon på nordisk geografimøte

  "Second Generation Rural tourism - content and challenges" - presentasjon på "5th Nordic Geographers Meeting", Island.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  21.08.2013
 4. Nyskaping i vernepolitikken

  Vitskapleg artikkel av Eivind Brendehaug
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  08.08.2013
 5. Korleis står det til med klimatilpassinga i norske kommunar?

  Forskarar frå Vestlandsforsking bidreg i tre av dei 15 kapitla i boka "Mot en farligere fremtid?" utgitt på Akademisk forlag.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.07.2013
 6. Merete Lunde blir ny direktør ved Vestlandsforsking

  Styret i Vestlandsforsking har tilsett Merete Lunde, Leikanger, som ny direktør ved Vestlandsforsking i Sogndal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.06.2013
 7. Ny artikkel i anerkjend tidsskrift

  Forskarar frå Vestlandsforsking har nettopp fått publisert ein artikkel om tilpassing til klimaendringar i norske kommunar i eit vitskapleg tidsskrift
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.06.2013
 8. Presentasjonar på internasjonal konferanse

  To forskarar ved Vestlandsforsking hadde kvar sin presentasjon på den viktige internasjonale konferansen "Transformation in a Changing Climate", arrangert 19 - 21 juni i Oslo.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.06.2013
 9. Kompetansemekling i offentleg og privat sektor

  Øyvind Heimset Larsen hadde innlegg på ein konferanse i Trondheim der tema var innovativ samhandling mellom utdanning, arbeidsliv og forvaltning. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Sør-Trøndelag fylkeskommune sto bak konferansen og Høgskolen i Sør-Trøndelag var arrangør.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.06.2013
 10. Seminar om innovasjon - Tema: rekruttering

  Presentasjonar frå seminar arr. i Sogndal 14. juni.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.06.2013
 11. Kvalitet på nett: Størrelse tel

  Forskar Svein Ølnes deltok på konferansen European Conference on eGovernment, ECEG, ved universitetet i Insubria i italienske Como forrige veke. Der presenterte han ein artikkel basert på resultat frå Difi sine årlege kvalitetsundersøkingar av offentlege nettsider.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.06.2013
 12. Forskarseminar om å unngå å finne opp hjulet på nytt!

  Vestlandsforsking arrangerte ei forskarsamling i Sogndal den 12. juni der vi inviterte tre framifrå forskarar til å komme med sine syn på korleis ein kan sikre at klimatilpassingsforskinga dreg betre nytte av teori og kunnskap frå andre og eldre forskingsområde, og på den måten hindrar at klimatilpassingsforskinga 'finn opp hjulet på nytt'.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.06.2013
 13. Workshop om lokalsamfunn og klimaendringar i Tromsø

  Vestlandsforsking, CICERO og Nordlandsforsking arrangerte 29.-31 mai workshop i Tromsø med deltakarar frå Canada, Russland, Finland, Island og Norge der resultat frå fleire års forsking på sårbarheit og tilpassing til klimaendringar i lokalsamfunn i Arktis blei presentert.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.06.2013
 14. Seminar om kommunene sitt arbeid med forebygging av klimarelaterte naturskader

  Finans Norge, i samarbeid med Vestlandsforsking, arrangerte 22. mai seminar om bruk av forsikringsnæringens skadestatistikk i kommunenes arbeid med å forebygge klimarelaterte naturskader.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.06.2013
 15. Program og foredrag - Forsikringsnæringens skadestatistikk

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.06.2013
 16. Kommunane manglar motivasjon til klimatiltak

  Oppslag i Nationen 03.06.2013
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.06.2013
 17. Innlegg på plenumspanel i konferanse i etnobiologi

  Vestlandsforsking ved Kristine Skarbø deltok i den årlege konferansen til Society of Ethnobiology i Denton, Texas, 15.-18. mai 2013.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  01.06.2013
 18. Seminar om innovasjon i Sogn og Fjordane

  Rekruttering av arbeidskraft er hovudtema når Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane inviterer til seminar om innovasjon og innovasjonssystem i Sogn og Fjordane i samarbeid med VRI Møre og Romsdal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.05.2013
 19. Vestlandsforsking søker ny direktør

  Spennande leiarstilling i Sogndal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.05.2013
 20. Cruise og verdiskaping - Innlegg på seminar

  På seminar arrangert av Nærøyfjorden verdsarvpark om cruise og verdiskaping i Flåm 3. mai 2013, oppsummerte Eivind Brendehaug ved Vestlandsforsking ulike undersøkingar om cruisepassasjerar sitt forbruk i land.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.05.2013