viser 81-100 av 675 treff

 1. Mobilisering for vern på lokale premiss

  I ein kronikk i Sogn Avis skriv forskar Eivind Brendehaug at midlar til utviklingstiltak i verneområde er avgjerande for å skape vern på lokale premiss.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.12.2013
 2. Artiklar i tidskriftet Plan

  Forskarane Øyvind Heimset Larsen, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun i VRI S&F er medforfattarar i to artiklar publisert i siste nummer av PLAN, tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.12.2013
 3. Overraskande nedgang i energibruk i hushaldningane

  På årssamlinga i det nasjonale forskningssenter for miljøvennlig energi CenSES (Centre for Sustainable Energy) i Oslo 9-10 desember innleia professor Carlo Aall frå Vestlandsforsking om årsakene til den overraskande reduksjonen i energibruk i hushaldningane som har skjedd sidan 1990.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  12.12.2013
 4. Besøk av stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn

  Stortingsrepresentant for Venstre, Sveinung Rotevatn, besøkte i dag Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.11.2013
 5. Storhogst kan gi fleire ras

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.11.2013
 6. Kronikk: Bitcoin - Internettpengar fødde av mistillit

  Bitcoin er nettpengar ingen veit kor kom ifrå. Dei oppstod ut frå mistillit til det internasjonale pengesystemet i kjølvatnet av finanskrisa.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.11.2013
 7. Vilkår for endring og nyskaping hos småskalaforedlarar av frukt og bær

  Eivind Brendehaug holdt innlegg på eit seminar som Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arrangerte på Sandane 21. november.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.11.2013
 8. Ekstremvêr og arealplanlegging

  Midt i alle meldingane om ekstremvêr, skred og flaum arrangerer Vestlandsforsking prosjektsamling i prosjektet "Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima - Arealklim" på Nordfjordeid 18. og 19. november.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  18.11.2013
 9. Bygdeforskningsdagane 2013 - Innlegg på konferansen

  Tema for konferansen i år var "Ny mobilitet i bygdene". Fire forskarar frå Vestlandsforsking hadde presentasjonar på konferansen i Trondheim 4. - 5. november.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.11.2013
 10. Internasjonalt seminar om berekraftig turismemobilitet - innsending av abstract

  Vestlandsforsking er medarrangør i den andre internasjonale konferansen i Freiburg (Tyskland) om dei psykologiske utfordringane ved å legge om til berekraftig turismemobilitet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.11.2013
 11. Administrasjon

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  01.11.2013
 12. Den grøne teknologiens svarte sider

  Kronikk av Katrine Sæle på nettsida forskning.no, 31.10.2013
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  01.11.2013
 13. Kan me forsikra oss mot klimaproblema?

  Same dag som Norges forskningsråd arrangerte sitt avslutningsseminar for forskingsprogrammet NORKLIMA, arrangerte Den Norske Forsikringsforening ei fagsamling med tittelen "Villere og våtere vær – hvem tar ansvaret? Hvordan skal ansvaret for værrelaterte skader fordeles mellom forsikringsselskaper, samfunnet, kommunene?"
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  31.10.2013
 14. Ny bok: Utilsikta konsekvensar av fornybar energi

  Forskar Otto Andersen med ny bok.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.10.2013
 15. Solcelle - ein ny miljøtrussel?

  Les heile artikkelen av Otto Andersen på forskning.no
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.10.2013
 16. Kan vente oss fleire ras

  Nye typar skred skaper utfordringar på Vestlandet skriv avisa Firda 17. oktober 2013.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.10.2013
 17. Seminar - næringsutviklingsarbeid i Sogn og Fjordane

  Skei hotel 16. oktober 10.00 - 15.15
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.10.2013
 18. Forskar Eivind Brendehaug disputerer 18. september 2013

  Eivind Brendehaug ved Vestlandsforsking disputerer for ph.d.graden på NTNU 18. september. Avhandlinga er ein monografi med tittel: Mobilisering, makt og endring. Ein studie av deltaking i verneplanprosessen for oppretting av Breheimen nasjonalpark med tilgrensande verneområde.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.09.2013
 19. Undersøking om bookingvanar

  Det store Vestlandstreffet er namnet på reiselivskonferansen på Kviknes Hotel i Balestrand 16. - 18. september. Det er ei samanslåing av tre tidlegare konferansar og mellom opp mot 250 deltakarar var samla i år. Forskar Svein Ølnes presenterte resultat frå ei undersøking om bookingvanar og -preferansar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.09.2013
 20. Klimatilpassing og førebygging av naturskade - uproblematisk?

  Innlegg på seminar om klimatilpassing.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  16.09.2013