viser 81-100 av 660 treff

 1. Kan vente oss fleire ras

  Nye typar skred skaper utfordringar på Vestlandet skriv avisa Firda 17. oktober 2013.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.10.2013
 2. Seminar - næringsutviklingsarbeid i Sogn og Fjordane

  Skei hotel 16. oktober 10.00 - 15.15
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.10.2013
 3. Forskar Eivind Brendehaug disputerer 18. september 2013

  Eivind Brendehaug ved Vestlandsforsking disputerer for ph.d.graden på NTNU 18. september. Avhandlinga er ein monografi med tittel: Mobilisering, makt og endring. Ein studie av deltaking i verneplanprosessen for oppretting av Breheimen nasjonalpark med tilgrensande verneområde.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.09.2013
 4. Undersøking om bookingvanar

  Det store Vestlandstreffet er namnet på reiselivskonferansen på Kviknes Hotel i Balestrand 16. - 18. september. Det er ei samanslåing av tre tidlegare konferansar og mellom opp mot 250 deltakarar var samla i år. Forskar Svein Ølnes presenterte resultat frå ei undersøking om bookingvanar og -preferansar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.09.2013
 5. Klimatilpassing og førebygging av naturskade - uproblematisk?

  Innlegg på seminar om klimatilpassing.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  16.09.2013
 6. Internasjonalt seminar om Big Data

  Vestlandsforsking arrangerer i desse dagar det femte seminaret i rekkja "ISO 15926 and Semantic Technologies".
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.09.2013
 7. Kva gjer kommunane og forvaltninga i forhold til klimatilpassing?

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.09.2013
 8. Fare for hotelldød i distrikta?

  Arbeidsgjevarorganisasjonen Virke arrangerte den 21. august eit møte der dei utfordra partia til å kome med sitt syn på korleis ein kan motvirke det Virke ser på som ein reell fare for "hotelldød" for mange typiske turisthotell i distrikts-Norge.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.08.2013
 9. Kan Vinter-OL i Oslo få langvarige positive effekter for norsk reiseliv?

  En analyse Oslo kommune har fått utført hevder at et vinter-OL i Oslo i 2022 vil ha store og langvarige positive effekter for norsk reiseliv. Trafikken av utenlandske turister til Norge vil i følge analysen øke vesentlig samtidig som nordmenns interesse for å feriere i utlandet vil gå ned betydelig både før og etter 2022. En slik effekt stemmer imidlertid ikke med erfaringene etter Lillehammer-OL ...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.08.2013
 10. Andre generasjons bygdeturisme - Presentasjon på nordisk geografimøte

  "Second Generation Rural tourism - content and challenges" - presentasjon på "5th Nordic Geographers Meeting", Island.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  21.08.2013
 11. Nyskaping i vernepolitikken

  Vitskapleg artikkel av Eivind Brendehaug
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  08.08.2013
 12. Korleis står det til med klimatilpassinga i norske kommunar?

  Forskarar frå Vestlandsforsking bidreg i tre av dei 15 kapitla i boka "Mot en farligere fremtid?" utgitt på Akademisk forlag.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.07.2013
 13. Merete Lunde blir ny direktør ved Vestlandsforsking

  Styret i Vestlandsforsking har tilsett Merete Lunde, Leikanger, som ny direktør ved Vestlandsforsking i Sogndal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.06.2013
 14. Ny artikkel i anerkjend tidsskrift

  Forskarar frå Vestlandsforsking har nettopp fått publisert ein artikkel om tilpassing til klimaendringar i norske kommunar i eit vitskapleg tidsskrift
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.06.2013
 15. Presentasjonar på internasjonal konferanse

  To forskarar ved Vestlandsforsking hadde kvar sin presentasjon på den viktige internasjonale konferansen "Transformation in a Changing Climate", arrangert 19 - 21 juni i Oslo.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.06.2013
 16. Kompetansemekling i offentleg og privat sektor

  Øyvind Heimset Larsen hadde innlegg på ein konferanse i Trondheim der tema var innovativ samhandling mellom utdanning, arbeidsliv og forvaltning. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Sør-Trøndelag fylkeskommune sto bak konferansen og Høgskolen i Sør-Trøndelag var arrangør.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.06.2013
 17. Seminar om innovasjon - Tema: rekruttering

  Presentasjonar frå seminar arr. i Sogndal 14. juni.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.06.2013
 18. Kvalitet på nett: Størrelse tel

  Forskar Svein Ølnes deltok på konferansen European Conference on eGovernment, ECEG, ved universitetet i Insubria i italienske Como forrige veke. Der presenterte han ein artikkel basert på resultat frå Difi sine årlege kvalitetsundersøkingar av offentlege nettsider.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.06.2013
 19. Forskarseminar om å unngå å finne opp hjulet på nytt!

  Vestlandsforsking arrangerte ei forskarsamling i Sogndal den 12. juni der vi inviterte tre framifrå forskarar til å komme med sine syn på korleis ein kan sikre at klimatilpassingsforskinga dreg betre nytte av teori og kunnskap frå andre og eldre forskingsområde, og på den måten hindrar at klimatilpassingsforskinga 'finn opp hjulet på nytt'.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.06.2013
 20. Workshop om lokalsamfunn og klimaendringar i Tromsø

  Vestlandsforsking, CICERO og Nordlandsforsking arrangerte 29.-31 mai workshop i Tromsø med deltakarar frå Canada, Russland, Finland, Island og Norge der resultat frå fleire års forsking på sårbarheit og tilpassing til klimaendringar i lokalsamfunn i Arktis blei presentert.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.06.2013