viser 61-80 av 702 treff

 1. Vestlandsforsking langt framme i norsk klimaforsking

  Norges forskningsråd har lagt fram ei internasjonl evaluering av norsk klimaforsking der Norge kjem svært godt ut og der Vestlandsforsking er med i det gode selskap.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.06.2012
 2. Vestlandsforsking kjem godt ut i ny evaluering

  Best av dei regionale institutta på internasjonalt samarbeid. Mellom dei tre beste på vitskapleg publisering.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.12.2012
 3. Vestlandsforsking i Schrödingers katt

  Schrödingers katt har fatta interesse for Vestlandsforsking sitt arbeid med bioinnblanding i diesel.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.11.2010
 4. Vestlandsforsking i ressursnettverk for e-forvaltning

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.05.2007
 5. Vestlandsforsking i forskingsfronten på klimasårbarheit

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  21.02.2007
 6. Vestlandsforsking i Forbrukerinspektørene

  Feriereiser og miljø er ein del av tematikken i NRK-programmet Forbrukeinspektørene (FBI) som blir sendt 30.03.2011.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.03.2011
 7. Vestlandsforsking har utredet utvikling i energibruken i norske husholdninger

  På oppdrag for Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har Vestlandsforsking analysert mulige årsaker til at energibruken i norske husholdninger har flatet ut og holdt seg omtrent stabil siden 1990. Lav vekst i boligareal per person, trolig som følge av økende andel av ikke-vestlige innvandrere og økte boligpriser, er den viktigste enkeltfaktoren bak denne utviklingen, men også økt energieffektivite...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.04.2012
 8. Vestlandsforsking har fått nytt telefonnummer - 906 33 600

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.12.2008
 9. Vestlandsforsking har fått nytt styre

  Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane har oppnemnt nytt styre for Vestlandsforsking for perioden 2011 - 2015.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  01.05.2011
 10. Vestlandsforsking gir 10 000,- til Wikipedia

  Vestlandsforsking ved IT-forskinga støttar arbeidet med Wikipedia med kr 10 000,- og oppfordrar andre forskingsorganisasjonar om å gjera det same.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.12.2008
 11. Vestlandsforsking får oppdrag med ny strategi for Miside

  Vestlandsforsking får i oppdrag å utarbeida innspel til strategi for vidareutvikling av Miside og Norge.no i samarbeid med firmaet Bouvet. Det er direktoratet for forvaltning og IKT, DIFI, som er oppdragsgjevar. Arbeidet er ein del av eit større strategiarbeid for Miside og Norge.no.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.02.2008
 12. Vestlandsforsking er miljøfyrtårn

  - og skal bidra til betre kunnskap om miljøvenleg transport
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.02.2011
 13. Vestlandsforsking er med å lage landets første kommunale klima-ROS

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  31.01.2007
 14. Vestlandsforsking bidreg til NOU om klimatilpassing

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.05.2009
 15. Vestlandsforsking bidreg til doktorgradsutdanning i Nederland

  I prosjektet "Sivil beredskap og klimasårbarheit" samarbeider Vestlandsforsking med Universitetet i Twente i Nederland. Som eit resultat av dette samarbeidet deltok forskingsleiar Carlo Aall frå Vestlandsforsking som førsteopponent på doktrogradsdisputasen til Maya van den Berg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.12.2013
 16. Vestlandsforsking arrangerer seminar om klimasårbarheit sammen med Sogn og Fjordane fylkeskommune

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.01.2008
 17. Vestlandsforsking 30 år

  I 2015 feirar Vestlandsforsking 30 år. Forskingsinstituttet blei stifta 13. mars 1985 av Sogn og Fjordane fylkeskommune, med god hjelp frå Kommunaldepartementet, bankar, bedrifter, kommunar og organisasjonar i fylket som gjekk inn med midlar til eit grunnfond.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.02.2015
 18. Vestlandsforskar nominert til FNs klimapanel

  Carlo Aall frå Vestlandsforsking er blant dei 80 forskarane som er nominert til å delta i arbeidet med den femte hovudrapporten til FNs klimapanel.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.03.2010
 19. Vestforsk.no på engelsk

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.03.2007
 20. Verdsarv styrker medvitet om det unike!

  I dag presenterar Vestlandsforsking saman med forskarnettverket for verdsarv i Norden sine forskingsresultat i Suomenlinna, Finland. Kristian Sveels frå Åbo Akademiet står for presentasjonen på vegne av forskarnettverket.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.10.2012