Klimaendringar, klimatilpassing og vegtransport

Foredrag

Publiseringsdato

15.11.2016

Pubid

15.11.2016

Forfattarar

Presentasjon for leiargruppa i Statens Vegvesen Region Vest. Leikanger 15.11.2016