Climate Change and Ski Centers in Norway

Foredrag

Publiseringsdato

02.03.2017

Innlegg av Robert Steigar på Fjellsportfestivalen 22. februar 2017

Robert Steiger, Department of Public Finance, Institute of Geography,University of Innsbruck, Austria

 

 

Resultat av prosjekt