Utvekslingsformat over Internett. Nasjonalt standardiseringsprosjekt for reiselivet. Begrepsavklaring og kunnskapsoversikt.

Report

Published date

15.11.2002

Pubid

2002-16

Vedlegg

Prosjektet omfatter to deler; Primært en oversikt over internasjonale satsinger for å standardisere utvekslingsformat (XML) på Internett. Et sammendrag er gitt av de viktigste initiativene og utviklingstrendene samt tilråding for det videre arbeidet.

Sekundært en begrepsavklaring, i dette inngår en avgrensing av begrepet standardisering og en oversikt over ulike standardiseringsorganisasjoner. Utgangpunktet for begrepsavklaringen er utvekslingsformat for Internett.