Blogg

 1. Kvalitet på offentlege tenester

  Av: Svein Ølnes (02.12.2014)

  Difi har evaluert kvaliteten på offentlege nettstader sidan 2001 og delt ut prisar for beste nettstad. Vestlandsforsking har delteke i det faglege arbeidet både med indikatorutforming og evaluering frå starten av. I år har Difi gjort ei endring og sett søkjelyset på offentlege digitale tenester, dvs. digitale skjema. Resultatet av evalueringa vart lagt fram på eit seminar i Oslo fredag 28.11.

  Kommentarer (0)
 2. NOKIOS 2014

  Av: Svein Ølnes (31.10.2014)

  NOKIOS står for Norsk konferanse for IKT i offentleg sektor og er ein av dei 2-3 store konferansane med dette temaet. Den vart starta av NTNU i 2007 og har vakse til ein konferanse med godt over 500 deltakarar på dei 8 åra.

  Kommentarer (0)
 3. Kva gir attraktivitet for turistar?

  Av: Eivind Brendehaug (07.10.2014)

  Kommentarer (0)
 4. Tango for tre

  Av: Ingjerd Skogseid (11.07.2014)

  Skal vi greie å skape større verdiar i Sogn og Fjordane, er det viktig at bedriftseigaren, forskaren og den offentlige rådgjevaren stikk hovuda saman for å tenke og handle i lag. Dette blir ofte kalla eit trippel heliks-samarbeid. Eit samarbeid som omfattar alle tre partane, og ikkje berre samarbeid mellom ein eller to av aktørane, kan vere viktig for å få auka verdiskapinga i Sogn og Fjordane. (Av: Ingjerd Skogseid, VF, og Jon Gunnar Nesse, Høgskulen i Sogn og Fjordane)

  Kommentarer (1)
 5. Bitcoin 2014 - Building the Digital Economy

  Av: Svein Ølnes (18.06.2014)

  Bitcoin 2014 var ein stor konferanse om status for den mykje omtalte krypto-valutaen. Konferansen vart arrangert i Amsterdam 15. - 17. mai i år.

  Kommentarer (0)
 6. El-biler og klimaeffekt

  Av: Morten Simonsen (29.04.2014)

  Kommentarer (0)
 7. Hvor stor bør en kommune få lov til å bli av miljøhensyn?

  Av: Carlo Aall (02.04.2014)

  Kommentarer (0)
 8. Forum for store offentlege nettstader

  Av: Svein Ølnes (25.03.2014)

  Kommentarer (0)
 9. eForvaltningskonferansen 2014

  Av: Svein Ølnes (11.02.2014)

  eForvaltningskonferansen 2014 er den sjuende i rekka. Konferansen er eit samarbeid mellom LO-forbunda Fagforbundet, NTL, El & IT og avd. for forvaltningsinformatikk ved UiO.

  Kommentarer (0)
 10. 2013 - året då Internett mista uskulda

  Av: Svein Ølnes (30.01.2014)

  2013 var det året Internett mista uskulda si. Edward Snowden sine avsløringar av National Sercurity Agency (NSA) sine omfattande overvakingar overgjekk dei villaste fantasiane. Me visste jo godt at nettet ikkje var trygt for avlytting, men få såg for seg det enorme omfanget.

  Kommentarer (0)


Alle blogginnlegg