Sju råd for å lykkast med nyskaping i nettverk

Nettverk som arbeider for nyskaping kan gi bedrifter og næringar eit løft. Ny forsking viser kva som kan få slike nettverk til å lykkast.

På nettsida til forskning.no har Idun Husabø skrive ein artikkel om prosjektet: Sju råd for å lykkast med nyskaping i nettverk


Kontaktpersonar