viser 61-80 av 702 treff

 1. Sogndal klar til internasjonal konferanse om opplevingsturisme

  300 deltakarar frå 29 land har meldt seg på ”The Third International Adventure Conference -Fjord 2.0” i Sogndal som startar laurdag 22. november og går til onsdag 26. november. Konferansen samlar verdas fremste forskarar på opplevingsturisme og reiseliv, men også natur- og opplevingsbedrifter, tilsette i organisasjonar innan reiseliv og friluftsliv og lærarar og studentar innan reiselivs- og frilu...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  18.11.2014
 2. Arealbruk og naturfare

  5. november 2014 blei det halde eit møte mellom AREALKLIM–prosjektet, som blir gjennomført av Vestlandsforsking, og NIFS. Møtet hadde tittelen «Arealbruk og naturfare» og inkluderte innlegg om arealplanlegging og klimatilpassing, ROS-analyser, vskog og naturfare, m.m.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.11.2014
 3. Nytt prosjekt: 10 millionar kroner til forsking og innovasjon i Sogn og Fjordane

  Satsinga “Samhandling for auka innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane” er no i gong. Målet er auka samarbeid mellom næringsliv og forskingsmiljø.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  07.11.2014
 4. Næringsseminar tysdag 18. november

  Høgskulen i Sogn og Fjordane og VRI 3 ved Vestlandsforsking inviterar til næringsseminar tysdag 18.november. Seminaret er ope for alle.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.11.2014
 5. Kronikk i Sogn Avis: "Små og store gjer kvarandre større"

  Framtidas vinnarar i distriktsreiselivet er ikkje nødvendigvis dei store. Vinnarane er dei smarte, altså dei som evnar å gje gjestene sine ei totaloppleving – anten sjølv eller i samarbeid med andre.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.10.2014
 6. "Dårleg planlegging" viktigare enn "dårleg vêr" som årsak til naturskade?

  I ein presentasjon på årets plankonferanse arrangert av Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Hordaland la forskingsleiar Carlo Aall fram resultat frå prosjektet AREALKLIM, der forskarane har studert 10 historiske naturskadehendingar og hatt dialog med 5 kommunar om korleis ta omsyn til klimaendringar i arealplanlegginga.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.10.2014
 7. Krevjande for kommunane å svare på alt staten spør om

  Vestlandsforsking og Høgskulen har utført ei kartlegging av statlege rapporteringskrav mot kommunane på oppdrag frå fire regionale samfunnsaktørar i Sogn og Fjordane. – Materialet vårt syner at kommunane brukar mykje tid til å svare staten på spørsmål som gjeld rapportering og dokumentasjon, seier prosjektleiar Oddbjørn Bukve.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.10.2014
 8. Presentasjon av doktorgradsarbeid på nordisk turismekonferanse i København

  Førebelse resultat frå prosjektet Andre Generasjon Bygdeturisme vart presentert under den 23. Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research, Values of tourism, København 2-4. oktober i år.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.10.2014
 9. Klimaendringar - reparere eller førebyggje?

  Klimaendringar bidreg til at naturskadar i mange tilfelle både blir meir omfattande og meir kostnadskrevjande enn tidlegare. Dette er eit faktum som også kommunesektoren må forholde seg til.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  01.10.2014
 10. 39,5 millionar til breibandutbygging i Sogn og Fjordane

  I sterk nasjonal konkurranse har to søknader om utbygging av breiband i fylket vunne fram og blir støtta med 39,5 mill. kroner.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.09.2014
 11. Forskingsdagane i Sogndal 2014

  Onsdag 24. september stiller forskarar frå Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Norsk Bremuseum på Høgskulebygget for å fortelje om kva dei forskar på. Forskarar frå Vestlandsforsking snakkar om klimaendringar, klimafotavtrykk og bitcoin for dummies.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.09.2014
 12. Fornybareventyr eller forbruksmareritt? Om nødvendigheten av et lavenergisamfunn

  I en artikkel i tidsskriftet Plan stiller professor i bærekraftig utvikling og forskningsleder ved Vestlandsforsking, Carlo Aall, spørsmålstegn ved bærekraften i den storstilte satsingen på utbygging av fornybar energi.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.09.2014
 13. AREALKLIM-presentasjonar på Nordisk klimatilpassingskonferanse i København

  Resultat frå AREALKLIM-prosjektet blei lagt fram i to ulike presentasjoner under Third International Nordic Adaptation Conference i København 25.-27. august i år.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  11.09.2014
 14. IT-forumkonferansen 2014

  Silje Vallestad frå Florø og Silicon Valley, Nils og Ronny som programleiarar/kaospilotar og mange andre gode innleiarar kan du i år få med deg på IT-forumkonferansen som i år blir arrangert i Førde.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.09.2014
 15. Forsikringsselskap gir kommunane innsyn i skadedata

  På oppdrag frå Finans Norge har Vestlandsforsking vore prosjektleiar for eit pilotprosjekt der det overordna målet har vore å styrke førebygging av naturskadar ved å teste ut verdien av å få tilgang til forsikringsselskapa sin skadestatistikk.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.09.2014
 16. Karriereprat: Med trang til å bruke hodet

  I siste nyheitsbrev frå Framtidsfylket kan du lese om kvifor forskar Halvor Dannevig valde å bli forskar ved Vestlandsforsking og flytte til Sogndal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.08.2014
 17. Ledige forskarstillingar

  Ønskjer du ein interessant forskarjobb i eit utviklande miljø ved Fosshaugane Campus i Sogndal med rike mulegheiter til friluftsliv både sommar og vinter? Då kan dette vera noko for deg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  12.08.2014
 18. Forskar innan innovasjon, teknologi og samfunn

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  11.08.2014
 19. Berekraft på dagsorden i arktisk samfunnsforsking

  Halvor Dannevig frå Vestlandsforsking var med på å organisere tre sesjonar på ein stor konferanse i Canada i mai.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.06.2014
 20. Skadeforsikringsdata viktig for kommunane

  Kunnskap og data om naturskader er viktig informasjon for kommunane i samband med deira planprosessar. For litt over eit år sida starta Finans Norge eit pilotprosjekt med støtte av Klima- og miljøverndepartementet for å sjå på korleis forsikringsselskapa sine skadedata kan nyttast av kommunane.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.06.2014