viser 61-80 av 711 treff

 1. Alan Turing - "far" til den moderne datamaskina

  Filmen "The Imitation Game" har ført til fornya interesse for den britiske matematikaren og datamaskin-pioneren Alan Turing. Turing starta med å beskriva ei "universell maskin" som svar på ei utfordring gitt av den tyske matematikaren David Hilbert. Den universelle maskina var faktisk den første beskrivelsen av ei generell datamaskin. Seinare var Alan Turing involvert i å byggja ei datamaskin base...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  09.01.2015
 2. Satsing på IKT-utdanning i Sogn og Fjordane

  IT-Forum Sogn og Fjordane er særs nøgd etter at det måndag denne veka vart klart at samarbeidet i fylket får inntil 450.000 kroner i støtte frå Innovasjon Norge til kompetanse-utviklingsprosjekt for næringslivet. Dette betyr svært mykje for næringsmiljøet vårt, seier leiar i IT-forum Jan Heggheim.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.12.2014
 3. Velferdsteknologi fylte konferansesalen på Skei hotell

  Onsdag 10. desember tok kommunane i fylket fatt på vegen mot ei pleie- og omsorgsteneste som støttar seg på smart, ny teknologi. Oppmøtet var over all forventning då IT-forum si arbeidsgruppe for velferdsteknologi møtte kommunane til eit første seminar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  12.12.2014
 4. Mange vil lære om velferdsteknologi

  - Kommunane si interesse for velferdsteknologi er over all forventning, seier Hilde G. Corneliussen ved Vestlandsforsking, etter å ha registrert 128 påmeldingar frå alle kommunane i fylket til eit seminar på Skei hotel 10. desember.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.12.2014
 5. Avslutningsseminar for Arealklim-prosjektet

  4. og 5. desember arrangerer Vestlandsforsking avslutningsseminar for prosjektet "Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima" i Ålesund. Hovudtema for samlinga: Frå kunnskap til handling. Du kan følgje seminaret på Youtube.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.12.2014
 6. Memorable Adventure Conference 2014

  We are delighted that delegates from about 30 countries joined us for the 3rd International Adventure Tourism Conference 22 – 26 November in Sogndal, close to fjords and glaciers, with opportunities for activities containing both culture, nature and physical activities. In other words: world class adventure tourism.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  01.12.2014
 7. Sogn og Fjordane har innført elektroniske helsemeldingar

  26 av 26 kommunar i Sogn og Fjordane har alt innført elektronisk utveksling av helsemeldingar. Utvekslinga var oppe og gjekk sommaren 2014 etter godt samarbeid i heile fylket.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.11.2014
 8. "Med hodet i sanden" - kronikk i BT

  Forskingsleiar Carlo Aall kritiserar i ein kronikk i Bergens Tidende den nyleg publiserte fagrapporten frå Miljødirektoratet - "Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling» - for store faglege manglar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.11.2014
 9. IT-forum arrangerer IKT-seminar for skular og barnehagar

  IT-forum oppvekst og utdanning arrangerer erfaringssamling på Sunnfjord hotell i Førde 2.-3.desember.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.11.2014
 10. Sogndal klar til internasjonal konferanse om opplevingsturisme

  300 deltakarar frå 29 land har meldt seg på ”The Third International Adventure Conference -Fjord 2.0” i Sogndal som startar laurdag 22. november og går til onsdag 26. november. Konferansen samlar verdas fremste forskarar på opplevingsturisme og reiseliv, men også natur- og opplevingsbedrifter, tilsette i organisasjonar innan reiseliv og friluftsliv og lærarar og studentar innan reiselivs- og frilu...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  18.11.2014
 11. Arealbruk og naturfare

  5. november 2014 blei det halde eit møte mellom AREALKLIM–prosjektet, som blir gjennomført av Vestlandsforsking, og NIFS. Møtet hadde tittelen «Arealbruk og naturfare» og inkluderte innlegg om arealplanlegging og klimatilpassing, ROS-analyser, vskog og naturfare, m.m.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.11.2014
 12. Nytt prosjekt: 10 millionar kroner til forsking og innovasjon i Sogn og Fjordane

  Satsinga “Samhandling for auka innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane” er no i gong. Målet er auka samarbeid mellom næringsliv og forskingsmiljø.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  07.11.2014
 13. Næringsseminar tysdag 18. november

  Høgskulen i Sogn og Fjordane og VRI 3 ved Vestlandsforsking inviterar til næringsseminar tysdag 18.november. Seminaret er ope for alle.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.11.2014
 14. Kronikk i Sogn Avis: "Små og store gjer kvarandre større"

  Framtidas vinnarar i distriktsreiselivet er ikkje nødvendigvis dei store. Vinnarane er dei smarte, altså dei som evnar å gje gjestene sine ei totaloppleving – anten sjølv eller i samarbeid med andre.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.10.2014
 15. "Dårleg planlegging" viktigare enn "dårleg vêr" som årsak til naturskade?

  I ein presentasjon på årets plankonferanse arrangert av Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Hordaland la forskingsleiar Carlo Aall fram resultat frå prosjektet AREALKLIM, der forskarane har studert 10 historiske naturskadehendingar og hatt dialog med 5 kommunar om korleis ta omsyn til klimaendringar i arealplanlegginga.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.10.2014
 16. Krevjande for kommunane å svare på alt staten spør om

  Vestlandsforsking og Høgskulen har utført ei kartlegging av statlege rapporteringskrav mot kommunane på oppdrag frå fire regionale samfunnsaktørar i Sogn og Fjordane. – Materialet vårt syner at kommunane brukar mykje tid til å svare staten på spørsmål som gjeld rapportering og dokumentasjon, seier prosjektleiar Oddbjørn Bukve.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.10.2014
 17. Presentasjon av doktorgradsarbeid på nordisk turismekonferanse i København

  Førebelse resultat frå prosjektet Andre Generasjon Bygdeturisme vart presentert under den 23. Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research, Values of tourism, København 2-4. oktober i år.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.10.2014
 18. Klimaendringar - reparere eller førebyggje?

  Klimaendringar bidreg til at naturskadar i mange tilfelle både blir meir omfattande og meir kostnadskrevjande enn tidlegare. Dette er eit faktum som også kommunesektoren må forholde seg til.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  01.10.2014
 19. 39,5 millionar til breibandutbygging i Sogn og Fjordane

  I sterk nasjonal konkurranse har to søknader om utbygging av breiband i fylket vunne fram og blir støtta med 39,5 mill. kroner.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.09.2014
 20. Forskingsdagane i Sogndal 2014

  Onsdag 24. september stiller forskarar frå Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Norsk Bremuseum på Høgskulebygget for å fortelje om kva dei forskar på. Forskarar frå Vestlandsforsking snakkar om klimaendringar, klimafotavtrykk og bitcoin for dummies.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.09.2014