viser 61-80 av 667 treff

 1. Usikkert med snø i OL-anlegga i 2022

  VG skriv i ein artikkel 1. mars at OL i 2022 må ha ein plan klar for å hente/laga snø til OL-anlegga og viser m.a. til Vestlandsforsking.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.03.2014
 2. Fornybar energi har utilsikta konsekvensar

  I ein artikkel publisert i Transportforum skriv forskar Otto Andersen om utilsikta konsekvensar av fornybar energi.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.02.2014
 3. Samarbeid gjev gevinst

  I ein artikkel i Bondebladet skriv forskarane Eivind Brendehaug frå VF og Torbjørn Haukås og Anna Milford frå NILF om at samarbeid mellom gardsbaserte foredlingsbedrifter har potensiale for betre økonomi, kompetanse og marknadsposisjon.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.02.2014
 4. Seminar om tverrfaglighet

  Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane inviterer til et campusseminar torsdag 6. mars om tverrfaglighet i forsking og undervisning. Formålet med seminaret er å få fram i hvilken grad, på hvilken måte og på hvilke områder økt kunnskap om tverrfaglighet kan bidra til å styrke forskning og undervisning ved de to institusjonene.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.02.2014
 5. Hvor snøsikker er vinter-OL i Oslo 2022?

  Tidligere gjesteforsker ved Vestlandsforsking, Cenk Demiroglu, nå ved Boğaziçi-universitetet i Istanbul har vurdert snøsikkerheten ved et eventuelt vinter OL i Oslo i 2022.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.02.2014
 6. Er Bitcoin framtidas betalingssystem?

  Bitcoin kan visa seg å bli ein alvorleg utfordrar til dei dominerande betalingssystema på nettet i dag. Det bør interessera både myndigheiter og finansinstitusjonar, skriv Svein Ølnes i ein kronikk på nettstaden forskning.no.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.01.2014
 7. Korleis gjere cruiseturismen meir berekraftig?

  På "Grøn Fjord 2020 konferansen" presenterte forskingsleiar Carlo Aall problemstillingar rundt utfordringar om korleis cruisenæringa kan bli meir berekraftig og bidra med høgare lokal verdiskaping
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.01.2014
 8. "The Third International Adventure Conference" i Sogndal i 2014

  Konferansen blir arrangert i Sogndal 22. - 26. november 2014. Konferansen rettar seg mot akademikarar, næringsaktørar og andre interesserte innan natur- og opplevingsbasert reiseliv og friluftsliv.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.01.2014
 9. Informasjonsmøte om EUs nye rammeprogram for forsking og innovasjon, Horisont 2020

  3. mars inviterer Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Enterprise Europe Network (EEN) og Forskningsrådet til informasjonsmøte om EU's nye rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 (Horizon 2020). Møtested er Høgskulebygget i Sogndal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.01.2014
 10. Verdiskaping frå naturbaserte aktivitetar

  Saman med Bratt Moro AS har Vestlandsforsking utvikla ein metode for å vise den lokale verdiskapinga som skjer på grunnlag av bruk og tilgang på naturbaserte aktivitetar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  16.01.2014
 11. Klimaløysingane kan vere ein del av problemet

  I reklamen for energieffektiv etterisolering blir vi lova å spare nok penger i fyringsutgifter til å kunne reise ein ekstra gang til Syden kvart år.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.12.2013
 12. Vestlandsforsking bidreg til doktorgradsutdanning i Nederland

  I prosjektet "Sivil beredskap og klimasårbarheit" samarbeider Vestlandsforsking med Universitetet i Twente i Nederland. Som eit resultat av dette samarbeidet deltok forskingsleiar Carlo Aall frå Vestlandsforsking som førsteopponent på doktrogradsdisputasen til Maya van den Berg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.12.2013
 13. Mobilisering for vern på lokale premiss

  I ein kronikk i Sogn Avis skriv forskar Eivind Brendehaug at midlar til utviklingstiltak i verneområde er avgjerande for å skape vern på lokale premiss.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.12.2013
 14. Artiklar i tidskriftet Plan

  Forskarane Øyvind Heimset Larsen, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun i VRI S&F er medforfattarar i to artiklar publisert i siste nummer av PLAN, tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.12.2013
 15. Overraskande nedgang i energibruk i hushaldningane

  På årssamlinga i det nasjonale forskningssenter for miljøvennlig energi CenSES (Centre for Sustainable Energy) i Oslo 9-10 desember innleia professor Carlo Aall frå Vestlandsforsking om årsakene til den overraskande reduksjonen i energibruk i hushaldningane som har skjedd sidan 1990.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  12.12.2013
 16. Besøk av stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn

  Stortingsrepresentant for Venstre, Sveinung Rotevatn, besøkte i dag Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.11.2013
 17. Storhogst kan gi fleire ras

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.11.2013
 18. Kronikk: Bitcoin - Internettpengar fødde av mistillit

  Bitcoin er nettpengar ingen veit kor kom ifrå. Dei oppstod ut frå mistillit til det internasjonale pengesystemet i kjølvatnet av finanskrisa.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.11.2013
 19. Vilkår for endring og nyskaping hos småskalaforedlarar av frukt og bær

  Eivind Brendehaug holdt innlegg på eit seminar som Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arrangerte på Sandane 21. november.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.11.2013
 20. Ekstremvêr og arealplanlegging

  Midt i alle meldingane om ekstremvêr, skred og flaum arrangerer Vestlandsforsking prosjektsamling i prosjektet "Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima - Arealklim" på Nordfjordeid 18. og 19. november.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  18.11.2013