viser 61-80 av 643 treff

 1. Ny bok: Utilsikta konsekvensar av fornybar energi

  Forskar Otto Andersen med ny bok.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.10.2013
 2. Solcelle - ein ny miljøtrussel?

  Les heile artikkelen av Otto Andersen på forskning.no
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.10.2013
 3. Kan vente oss fleire ras

  Nye typar skred skaper utfordringar på Vestlandet skriv avisa Firda 17. oktober 2013.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.10.2013
 4. Seminar - næringsutviklingsarbeid i Sogn og Fjordane

  Skei hotel 16. oktober 10.00 - 15.15
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.10.2013
 5. Forskar Eivind Brendehaug disputerer 18. september 2013

  Eivind Brendehaug ved Vestlandsforsking disputerer for ph.d.graden på NTNU 18. september. Avhandlinga er ein monografi med tittel: Mobilisering, makt og endring. Ein studie av deltaking i verneplanprosessen for oppretting av Breheimen nasjonalpark med tilgrensande verneområde.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.09.2013
 6. Undersøking om bookingvanar

  Det store Vestlandstreffet er namnet på reiselivskonferansen på Kviknes Hotel i Balestrand 16. - 18. september. Det er ei samanslåing av tre tidlegare konferansar og mellom opp mot 250 deltakarar var samla i år. Forskar Svein Ølnes presenterte resultat frå ei undersøking om bookingvanar og -preferansar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.09.2013
 7. Klimatilpassing og førebygging av naturskade - uproblematisk?

  Innlegg på seminar om klimatilpassing.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  16.09.2013
 8. Internasjonalt seminar om Big Data

  Vestlandsforsking arrangerer i desse dagar det femte seminaret i rekkja "ISO 15926 and Semantic Technologies".
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.09.2013
 9. Kva gjer kommunane og forvaltninga i forhold til klimatilpassing?

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.09.2013
 10. Fare for hotelldød i distrikta?

  Arbeidsgjevarorganisasjonen Virke arrangerte den 21. august eit møte der dei utfordra partia til å kome med sitt syn på korleis ein kan motvirke det Virke ser på som ein reell fare for "hotelldød" for mange typiske turisthotell i distrikts-Norge.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.08.2013
 11. Kan Vinter-OL i Oslo få langvarige positive effekter for norsk reiseliv?

  En analyse Oslo kommune har fått utført hevder at et vinter-OL i Oslo i 2022 vil ha store og langvarige positive effekter for norsk reiseliv. Trafikken av utenlandske turister til Norge vil i følge analysen øke vesentlig samtidig som nordmenns interesse for å feriere i utlandet vil gå ned betydelig både før og etter 2022. En slik effekt stemmer imidlertid ikke med erfaringene etter Lillehammer-OL ...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.08.2013
 12. Andre generasjons bygdeturisme - Presentasjon på nordisk geografimøte

  "Second Generation Rural tourism - content and challenges" - presentasjon på "5th Nordic Geographers Meeting", Island.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  21.08.2013
 13. Nyskaping i vernepolitikken

  Vitskapleg artikkel av Eivind Brendehaug
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  08.08.2013
 14. Korleis står det til med klimatilpassinga i norske kommunar?

  Forskarar frå Vestlandsforsking bidreg i tre av dei 15 kapitla i boka "Mot en farligere fremtid?" utgitt på Akademisk forlag.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.07.2013
 15. Merete Lunde blir ny direktør ved Vestlandsforsking

  Styret i Vestlandsforsking har tilsett Merete Lunde, Leikanger, som ny direktør ved Vestlandsforsking i Sogndal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.06.2013
 16. Ny artikkel i anerkjend tidsskrift

  Forskarar frå Vestlandsforsking har nettopp fått publisert ein artikkel om tilpassing til klimaendringar i norske kommunar i eit vitskapleg tidsskrift
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.06.2013
 17. Presentasjonar på internasjonal konferanse

  To forskarar ved Vestlandsforsking hadde kvar sin presentasjon på den viktige internasjonale konferansen "Transformation in a Changing Climate", arrangert 19 - 21 juni i Oslo.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.06.2013
 18. Kompetansemekling i offentleg og privat sektor

  Øyvind Heimset Larsen hadde innlegg på ein konferanse i Trondheim der tema var innovativ samhandling mellom utdanning, arbeidsliv og forvaltning. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Sør-Trøndelag fylkeskommune sto bak konferansen og Høgskolen i Sør-Trøndelag var arrangør.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.06.2013
 19. Seminar om innovasjon - Tema: rekruttering

  Presentasjonar frå seminar arr. i Sogndal 14. juni.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.06.2013
 20. Kvalitet på nett: Størrelse tel

  Forskar Svein Ølnes deltok på konferansen European Conference on eGovernment, ECEG, ved universitetet i Insubria i italienske Como forrige veke. Der presenterte han ein artikkel basert på resultat frå Difi sine årlege kvalitetsundersøkingar av offentlege nettsider.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.06.2013